0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

اکسل ۲۰۱۶

طراحی کارنامه در اکسل

در این ویدئو آموزشی نحوه طراحی کارنامه در اکسل را فرا می گیرید. با وارد کردن اطلاعات در سلولها، طراحی جدول، قالب بندی سلولها و همچنین درج فرمول آشنا خواهید شد.

 

طراحی فاکتور فروش در اکسل

در این ویدئوی آموزشی با طراحی فاکتور فروش ساده در اکسل آشنا خواهید شد.

 

طراحی لیست حضور و غیاب در اکسل

در این آموزش با درج فرمول مربوط به محاسبه نمره آشنا خواهید شد.

طراحی لیست نمره

در این آموزش با درج فرمول مربوط به محاسبه نمره آشنا خواهید شد.

 

اعتبارسنجی داده ها در اکسل

یکی از مباحث مهم در اکسل، بحث اعتبارسنجی داده ها است. به این معنی که آیا داده هایی که وارد میکنیم معتبر هستند یا خیر. مثلا در لیست نمرات، یک نمره باید در محدوده ۰ تا ۲۰ باشد و اگر به اشتباه نمره ای خارج از این محدوده وارد شود سیستم باید از ورود آن جلوگیری کند. این کار در اکسل با استفاده از فرمان Data Validation صورت می گیرد که در این آموزش نحوه کار با آن را فراخواهید گرفت.

 

استفاده از تابع شرطی IF در اکسل

در این آموزش با نحوه کار با تابع شرطی IF آشنا خواهید شد.

 

قالب بندی شرطی

در این آموزش نحوه قالب بندی شرطی را فراخواهید گرفت. برای زمانی کاربرد دارد که بخواهید با وارد کردن داده های خاص رنگ و قالب آن تغییر کند.

 

استفاده از تابع CountIF در اکسل

برای محاسبه تعداد دانش آموزانی که قبول یا مردود شده اند باید شمارش بر اساس شرط خاصی صورت بگیرد. در این آموزش با نحوه کار با تابع CountIF آشنا خواهید شد.

 

توابع پرکاربرد در اکسل

در این آموزش با توابع پرکاربرد در اکسل شامل (Sum، Average، Max، Min، Count) آشنا خواهید شد.

 

محافظت از سلولها

پس از طراحی کامل جدول در اکسل، گاهی اوقات لازم است برخی از سلولها به شکلی تنظیم شوند که دستخوش تغییر قرار نگیرند. برای این منظور از فرمان Protect Sheet استفاده می شود. در این آموزش با نحوه محافظت از سلولها و کاربرگها آشنا خواهید شد.

 

آدرس دهی نسبی و مطلق در اکسل

در این آموزش با نحوه آدرس دهی نسبی و مطلق در فرمول آشنا خواهید شد.

 

طراحی لیست کشویی در اکسل

در خیلی از فرمها برای برخی از فیلدها لیست کشویی مشاهده میکنید. مثلا برای فیلد مدرک تحصیلی که شامل مقادیر ثابتی است به جای اینکه کاربر تایپ کند می توانیم لیست کشویی را به کاربر نشان دهیم که از مقادیر موجود در لیست یکی را انتخاب نماید. در این ویدئو آموزشی با نحوه درج لیست کشویی در اکسل آشنا خواهید شد.

 

کاربرد شرطهای تو در تو (Nested IF)

در این ویدئو آموزشی با توابع شرطی تو در تو و نحوه درج آن در اکسل آشنا خواهید شد.

 

تابع Vlookup

در این آموزش با نحوه کار با تابع vLookup در اکسل آشنا خواهید شد. با یک مثال کاربردی چگونگی کار با این تابع را فراخواهید گرفته و می توانید برای پروژه های خود به کار ببرید.

 

رسم نمودار در اکسل

یکی از کاربردهای مهم نرم افزار اکسل، درج نمودارهای متنوع است. در این ویدئوی آموزشی روش درج نمودار را فراخواهید گرفت.

 

فیلتر پیشرفته در اکسل

در این ویدئو آموزشی نحوه کار با فیلترسازی پیشرفته در اکسل را فراخواهید گرفت.

 

کار با Pivot Chart در اکسل

در این ویدئوی آموزشی کار با Pivot Chart در اکسل را فرا خواهید گرفت.