0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای وبلاگ
Report

ایجاد گزارش در اکسس

آشنایی با گزارش برای اینکه خروجی به صورت چاپ از داده های موجود در دیتابیس داشته باشیم از ریپورت یا گزارش استفاده می کنیم. معمولا در دیتابیس های مختلف لازم است خروجی هایی به صورت چاپی داشته باشیم. مثلا در ...
Having

دستور Having در اکسس

دستور Having در اکسس اگر تا کنون کوئری ایجاد کرده باشید حتما با کاربرد شرط در کوئری آشنا شده اید و سعی کرده اید در پروژه ها خود از آن استفاده کنید. در حالت عادی شرط را در بخش Criteria ...
Union

کوئری union در اکسس

کوئری Union در اکسس گاهی لازم است اطلاعات مربوط به دو جدول با یکدیگر ترکیب شود. در این حالب از کوئری union استفاده می شود. فرض کنید بخواهیم اطلاعات را از جدول دانش آموزان و معلمان استخراج کرده و آنها ...
Join

کاربرد Join در اکسس

کاربرد Join در اکسس وقتی در یک کوئری فیلدها را از چندین جدول مختلف استخراج می کنیم، هنگام مشاهده دستورات SQL آن کوئری متوجه می شویم که دستوری به نام Join به آن اضافه شده است. یک مثال می زنیم. ...
Crosstab Query

کوئری Crosstab در اکسس

کوئری Crosstab در اکسس با کوئری هایی که تا کنون ایجاد کردیم امکان مشاهده نمرات به همراه دروس به صورتی که به راحتی قابل مقایسه بین دانش آموزان باشد، فراهم نشده است. چنانچه بخواهیم نام دانش آموزان را در یک ...
Query Average

کوئری محاسبه معدل

کوئری محاسبه معدل در اکسس در جلسات قبل با کوئری ها آشنا شدید. نحوه استفاده از Group By در کوئری را نیز مشاهده کردید. در این جلسه قصد داریم معدل دانش آموزان را محاسبه کنیم. قبل از اینکه محاسبه را ...
Group-By

توابع تجمعی

توابع تجمعی در جلسه قبل یک کوئری به نام qryMarkByUnit ایجاد شد که در آن محاسبات مربوط نمره * تعداد واحد انجام شد. در این جلسه از این کوئری برای ایجاد یک کوئری دیگر استفاده کنیم. در نرم افزار اکسس ...
Calculated Query

ایجاد کوئری محاسباتی

ایجاد کوئری محاسباتی در بسیاری از نرم افزارهایی که توسط اکسس ایجاد می شود، نیاز به محاسبات وجود دارد. برای مثال اگر قصد داشته باشیم برای دانش آموزان کارنامه صادر کنیم، باید معدل دانش آموز را محاسبه و در کارنامه ...
Append-Query

ایجاد کوئری درج

ایجاد کوئری درج گاهی در برنامه های مبتنی بر دیتابیس لازم است اطلاعاتی از یک جدول انتخاب و در جدول دیگر درج شود. برای مثال با کوئری حذف اطلاعات موجود در جدول tblStudentBackup را حذف کردیم و اکنون قصد داریم ...
Update-Query

ایجاد کوئری به روز رسانی

ایجاد کوئری به روز رسانی در این جلسه قصد داریم روش به روز رسانی یک یا چندین رکورد را بر اساس ایجاد کوئری به روز رسانی (Update Query) آموزش دهیم. در برخی از نرم افزارهای مبتنی بر دیتابیس نیاز به ...
1 2 3 7