0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

فهرست

امیر آقایی
هنرآموز
ممنون از آموزش های خوب و توضیحات روان شما. خیلی از آموزشهای شما استفاده کردم.
نگین محمدی
دانشجو
آمورش پروژه محور ثبت سفارش در اکسس را تهیه کردم و با آمورشهای شما تونستم یک پروزه خوب برای یک شرکت بنویسم و درآمد کسب کنم. ممنون از آموزشهای خوبتون
شیدا باقری
دانش آموز
آموزش های شما اینقدر خوب و روان هست که با دیدنش لذت میبرم و خیلی راحت مطالب را یاد میگیرم. باز هم منتظر آموزشهای شما هستیم. ممنون.