0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

طراحی برداری پرتره

مقدمه 

امروزه نرم افزارها و پلاگین های زیادی وجود دارند به با استفاده از آنها می توان یک تصویر را به نقاشی تبدیل کرد. اما گاهی اوقات این نرم افزارها نیاز ما را برآورده نمی کنند و خروجی آنها چیزی که مد نظر ماست نمی باشد. در این آموزش قصد داریم طراحی برداری پرتره را با فتوشاپ به شما آموزش دهیم. 

تصويري كه مي­خواهيد به صورت برداري تبديل كنيد باز نماييد. لايه جديدي ايجاد كرده و آنرا Eye بناميد. روي چشم Zoom كنيد.

تصویر چشم

ابزار Pen را انتخاب كرده و گوشه چشم كليك كنيد. وسط پلك فوقاني كليك كرده و درگ كنيد. ناحيه­اي به شكل منحني دور ناحيه پلك فوقاني انتخاب كنيد. همانند تصوير زير :

انتخاب پلک چشم

با ابزارDirect Selection  روي مسير كليك كرده و بازوها را تغيير داده تا شكل دلخواه براي پشت پلك حاصل شود. روي رنگ از لايه Eye‌ كليك كرده و رنگ دلخواه را انتخاب كنيد. با ابزار Pen قسمت چشم را انتخاب كنيد و با ابزار Direct Selection‌ ناحيه را تغيير دهيد. نام لايه را White Of Eye قرار دهيد و آنرا پايين لايه Eye قرار دهيد و رنگ را روشن انتخاب كنيد. بار ديگر با ابزار Pen‌ پلك پايين را انتخاب كنيد و رنگ آنرا همانند پلك فوقاني تغيير دهيد. تاكنون تغييرات به شكل زير مي­باشد:

انتخاب چشم

لايه ديگري بالاي لايه White Of Eye‌ ايجاد كنيد. با ابزار انتخاب دايره­اي و با كليد Shift دايره مربوط قسمت عنبيه چشم را رسم كنيد. آنرا با رنگ دلخواه پر كنيد. با استفاده از فرمان Contract عدد ۳ را وارد كرده و ناحيه را با رنگ ديگري پر كنيد. فرمان Contract را دوباره اجرا كرده و عددي وارد كرده كه نشان دهنده مردمك باشد. آنرا با رنگ مشكي پر كنيد. اگر لايه مربوط به پلكها را غير فعال كنيد، تصويري همانند شكل زير خواهد بود:

رسم عنبیه چشم

با ابزار Pen به رنگ مشكي ناحيه مربوط به مژه را انتخاب كنيد و لايه را با بالاترين قسمت جابجا كنيد. لايه­هاي مربوط به پلك را فعال كنيد. تصويري به شكل زير خواهيد داشت:

رسم مژه

اكنون با ابزار Pen ناحيه ابروي را انتخاب كنيد. براي تغيير انحنا پس از رسم ابرو از ابزار Direct Selection‌ استفاده كنيد. براي رنگ آميزي از رنگ اصلي فايل استفاده كنيد. با ابزار Eye Dropper رنگ را از قسمت فايل اصلي نمونه برداري كرده و نقاشي ترسيم شده براي آن ناحيه را به همان رنگ پر كنيد. تصوير تغيير يافته به شكل زير است:

رسم ابرو

براي انتخاب هر قسمت در صورت لزوم لايه­هاي ايجاد شده را مخفي كنيد تا رسم شكل راحت­تر باشد. ناحيه مربوط به سايه دور چشم را انتخاب كرده و آنرا با رنگ آن ناحيه پر كنيد. ميزان Opacity را كاهش دهيد تا همانند سايه به نظر برسد. لايه­هاي مربوط به چشم و ابرو را انتخاب و به هم لينك كنيد. آنها را به Smart Object تبديل كنيد. همه آنها در يك لايه قرار مي­گيرند. اگر بخواهيم هر كدام از لايه­هاي قبل را تغيير دهيم، روي علامت مربوط به Smart Object كه در لايه قرار دارد دوبار كليك كرده، تغييرات را انجام داده و فايل را ذخيره كنيد.

قسمت مربوط به سايه سمت راست بيني را انتخاب كنيد. رنگ آنرا همانند سايه دور چشم انتخاب كرده و ميزان Opacity‌ را همانند سايه دور چشم روي ۳۵% قرار دهيد. ناحيه­هاي مختلف از بيني را انتخاب كرده و رنگ آنها را تغيير دهيد. تصويري همانند شكل زير حاصل مي­شود:

رسم بینی

ناحيه مربوط به سايه روي صورت سمت راست را با ابزار Pen انتخاب كنيد. همانند شكل زير :

سایه صورت

رنگ آنرا تغيير دهيد. توجه كنيد كه قسمت سايه داراي Opacity‌ به اندازه ۳۵% باشد. تكنيك ديگري كه مي­توان استفاده كرد به اين ترتيب مي­باشد:

قسمت مربوط به بيني را انتخاب كرده و روي آن مسير كليك راست و فرمان Make Selection را اجرا كنيد. Ok را كليك نماييد. حال روي لايه مربوط به اين تصوير كليك راست كرده و فرمان Rasterize Layer را اجرا كنيد. اكنون لايه خاصيت برداري خود را از دست داده است. ابزار Gradient‌ را انتخاب كرده و رنگ مربوط به آن قسمت را نمونه برداري كرده و از نوار موارد اختياري دومين گزينه از رنگ را انتخاب كنيد. روي ناحيه انتخابي از بالا به پايين بكشيد. فرمان Deselect را اجرا كنيد:

بینی

حال سايه روي گونه را با ابزار Pen رسم كنيد. بار ديگر روي مسير كليك راست كرده و Make Selection را انتخاب كنيد. اين بار براي Feather عدد ۵ را وارد كرده و Ok‌ را كليك كنيد. روي لايه كليك راست كرده و Rasterize را اجرا كنيد. رنگ قسمت گونه را براي روزمينه و پس زمينه نمونه­برداري كنيد. ابزار Gradient را انتخاب كرده و گزينه اول از نوار موارد اختياري كليك كنيد. از يك قسمت به قسمت ديگر بكشيد تا رنگ دلخواه حاصل شود. اين كار را مي­توانيد چندين بار تكرار كنيد تا رنگ مورد نظر بدست آيد. تصوير به شكل زير خواهد بود:

سایه گونه

ناحيه مربوط به قسمت صورت را به شكل زير انتخاب كرده و آن را پايين تمام لايه­ها قرار دهيد:

انتخاب کل صورت

رنگ آنرا تغيير دهيد. هر كدام از رنگهاي لايه را مي­توانيد در هر زماني تغيير دهيد زيرا هر كدام از قسمتها در لايه مجزا قرار دارند. لايه­هاي مربوط به قسمت بيني را انتخاب كرده و آنرا به Smart Object تبديل كرده تا تعداد لايه­ها كاهش يابد.

ناحيه مو را به رنگها و جهتهاي مختلف رسم كنيد. تصويري همانند شكل زير خواهيم داشت:

انتخاب مو

استفاده از ابزار Pen نياز به تمرين زياد و خلاقيت دارد. لايه­هاي مربوط به مو را به دليل اينكه تعداد آنها زياد است، بايد جابجا كرد تا شكل دلخواه حاصل شود. هر چه جزئيات تصوير را بيشتر نگه داريد تصوير زيباتر خواهد بود. تمامي قسمتهاي مربوط به مو را انتخاب كرده و آنرا به Smart Object‌ تبديل كنيد. تصوير تا كنون به شكل زير خواهد بود:

ویرایش مو

توجه كنيد كه چشم راست ديده نمي­شود بنابراين آنرا بايد با مو بپوشانيد.

لايه صورت را مخفي كنيد. رنگ مربوط به لب را نمونه برداري كنيد. از ابزار Pen‌ استفاده كرده و ناحيه لب فوقاني را رسم كنيد. اين كار را براي لب پاييني انجام داده با اين تفاوت كه رنگ آن را تغيير دهيد. براي لب پاييني مي­توان از Gradient‌ استفاده كرده يا مي­توانيد براي قسمت راست لب كه تيره­تر است مسيري رسم كرده و رنگ تيره­تر براي آن انتخاب كنيد. براي لب تصويري همانند شكل زير ايجاد كنيد:

رنگ آمیزی لب

قسمت گردن و ساير قسمتهاي باقيمانده را با همين تكنيكها انتخاب كرده و رنگ آنها را تغيير دهيد.

با ابزار Pen به رنگ سفيد روي ناحيه Highlight عنبيه چشم رسم كنيد تا اينگونه به نظر برسد كه نور به آن برخورد مي­كند. همانند تصوير زير:

سایه روی چشم

لايه ديگري ايجاد كرده و آنرا با رنگ دلخواه پر كنيد. تصوير نهايي همانند شكل زير خواهد بود:

تصویر وکتور نهایی

ارسال دیدگاه