0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

کوئری union در اکسس

کوئری Union در اکسس

گاهی لازم است اطلاعات مربوط به دو جدول با یکدیگر ترکیب شود. در این حالب از کوئری union استفاده می شود. فرض کنید بخواهیم اطلاعات را از جدول دانش آموزان و معلمان استخراج کرده و آنها را با یکدیگر ترکیب و در قالب یک جدول نمایش دهیم. از ریبون Create و سپس Query Design یک کوئری ایجاد کنید. جدول های دانش آموز و معلم را اضافه کنید. فیلدهای نام و نام خانوادگی از جدول دانش آموز و نام و نام خانوادگی از جدول معلم را استخراج کنید. توجه کنید فیلدهایی که قرار است با کوئری UNION با هم ترکیب کنید باید نوع داده یکسانی داشته باشند.

باز کردن کوئری در نمای design

 

اکنون کوئری را در نمای SQL View باز کرده و تغییراتی را مشابه تصویر زیر انجام دهید.

باز کردن کوئری در نمای sql

 

کوئری را اجرا کرده و نتیجه را مشاهده کنید. اسامی دانش آموزان و دبیران در قالب یک جدول ترکیب شده است.

نتیجه کوئری union

 

برای تغییر عنوان ستونها دستورات SQL را به صورت زیر تغییر دهید.

باز کردن کوئری در نمای sql

 

کوئری را اجرا کرده و نتیجه را مشاهده کنید.

نتیجه کوئری

 

نکته: توجه کنید که کوئری Union دارای نمای Design نمی باشد.

فیلم آموزشی کوئری Union

برای اینکه خیلی خوب کوئری Union را در اکسس یاد بگیرید حتما فیلم آموزشی زیر را تماشا کنید.

 

 

ارسال دیدگاه