0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

طراحی صحنه زير آب

مقدمه 

در این جلسه آموزشی قصد داریم با استفاده از فرمانهای ساده فتوشاپ یک صحنه زیر آب را طراحی کنیم. در طراحی صحنه زیر آب از هیچ تصویری استفاده نشده و تمامی قسمتهای آن را با استفاده از فرمانهای فتوشاپ طراحی می کنیم. هدف از این آموزش افزایش خلاقیت علاقمندان به نرم افزار فتوشاپ است که با فراگیری ابزارها و فرمانهای فتوشاپ تصاویر بی نظیری خلق کنند. 

ایجاد فایل جدید

فايل جديد با مشخصات زير ايجاد كنيد:

پنجره New

انتخاب ناحیه

رنگ رو زمينه را ۳۵۶۷a6 را وارد كنيد. رنگ پس زمينه را ۰a1b30‌ وارد كنيد. ابزار Gradient را انتخاب كنيد. از نوار موارد اختياري دقت كنيد كه گزينه اول انتخاب شده باشد. در صورتيكه كليد Shift را نگه داشته­ايد، از بالا و خارج از بوم به سمت پايين بكشيد. لايه جديدي ايجاد كنيد. نام آنرا Water Top‌ بناميد. ابزار انتخاب مستطيلي را انتخاب كرده و مستطيلي به شكل زير بكشيد:

انتخاب مستطیلی

كليدهاي D و X از صفحه كليد را بزنيد تا رنگها به صورت پيش فرض درآيد. فيلتر Clouds را از زير منوي Render اجرا كنيد. فرمان Free Transform را اجرا كرده و اندازه آنرا به اندازه فايل تغيير دهيد. فيلتر Plastic Wrap‌ را از زير منوي Artistic اجرا كنيد. اعداد زير را وارد كرده و Ok را كليك كنيد:

فیلتر plastic wrap

اين فيلتر باعث مي­شود تصوير به شكل آب ديده شود. فرمان Edit‌ و سپس Transform و Distort‌ را انتخاب كنيد. ناحيه­اي به شكل زير انتخاب كنيد:

تغییر شکل مستطیل

ترکیب لایه ها

Blending Mode‌ مربوط به لايه را Linear Dodge‌ انتخاب كنيد. ميزان Fill‌ را در صورت لزوم كاهش دهيد. روي لايه ماسك قرار دهيد. با ابزار Brush به رنگ مشكي و ميزان Hardness صفر ناحيه اطراف آب را پاك كنيد. تصوير به شكل زير تغييرمي­يابد:

ترکیب لایه

اعمال فیلتر نورپردازی

فرمان Select All‌ را اجرا كرده و از منوي Image فرمان Crop را اجرا كنيد. تا فضاي اضافي اطراف بوم حذف شود. فيلتر زير را اجرا كنيد:

Filter–>Render–>Lighting Effects

تغييراتي همانند شكل زير اعمال كرده و Ok‌ را كليك كنيد.

جلوه نورپردازی

تا به گونه­اي به نظر برسد كه نور خورشيد به آب برخورد مي­كند.

لايه ديگري ايجاد كرده و آنرا Light Rays  بناميد. ابزار انتخاب مستطيلي انتخاب كرده و ناحيه نيمه فوقاني را انتخاب كنيد. رنگهاي روزمينه و پس زمينه را به ترتيب سياه و سفيد انتخاب كنيد. فيلتر Clouds را اجرا كنيد. از منوي Image‌ فرمان Adjustment و سپس Treshold را اجرا كنيد. عدد ۱۲۵ را وارد كرده وOk را كليك كنيد. فيلتر Radial Blur را اجرا كنيد. مكان قرار گيري را بالا و وسط قرار دهيد. گزينه Zoom را علامتدار كرده و عدد ۱۰۰ وارد كرده و Ok‌ را كليك كنيد. فيلتر را بار ديگر اجرا كنيد. تغييرات تا كنون به شكل زير است:

اشعه های نور

Blending Mode را روي Color Dodge قرار دهيد. ميزان Fill را كاهش دهيد. فرمان Free Transform را اجرا كنيد و آنرا به سمت پايين بكشيد. تصوير زير تغييرات را نشان مي­دهد:

ترکیب لایه ها

ویرایش نور

روي لايه ماسك قرار دهيد و ابزار Brush به رنگ مشكي و Hardness به ميزان صفر ناحيه اطراف نور را پاك كنيد. از لايه Water Top يك كپي ايجاد كنيد. فرمان Flip Vertical را روي آن اجرا كنيد. كليد Shift را نگه داشته و آنرا پايين بكشيد. Blending Mode را روي Color Dodge قرار داده و ميزان Fill و Opacity‌ را كاهش داده تا تصوير دلخواه حاصل شود. تصوير به شكل زير تغيير خواهد يافت:

ویرایش لایه نور

ترسیم حباب

ابزار Brush را انتخاب كرده و قلم­موي حبابي كه در درس قبل آموزش داده شد را انتخاب كنيد. لايه ديگري ايجاد كرده و نام آنرا Bubbles‌ قرار دهيد. حبابهايي به دلخواه رسم كنيد. فيلتر Gaussian Blur‌ را روي آن اجرا كنيد تا محو به نظر برسند. Blending Mode را روي Color Dodge قرار دهيد. ابزار Line را انتخاب كرده و چند خط عمودي و مورب رسم كنيد. فيلتر Twirl را روي آن اجرا كنيد. ميزان Opacity را كاهش دهيد. در واقع مي­خواهيم همانند گياه زير دريايي به نظر آيد. البته مي­توانيد از ابزار Custom Shape استفاده كنيد. تغييرات به شكل زير خواهد بود:

رسم حباب با براش

ارسال دیدگاه