0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

تجارت الکترونیک و امنیت شبکه (پودمان ۴)

واحد یادگیری ۴

شایستگی تنظیمات امنیت شبکه

هدف از این واحد شایستگی، حفاظت از شبکه به کمک فایروالهای نرمافزاری و سختافزاری است.

مقدمه ای درباره امنیت شبکه

جمع آوری اطلاعات

پویش درگاه

پویش آدرس IP

ایجاد و حفظ دسترسی

انواع فایروال ها

فعال سازی فایروال ویندوز و تعریف Rule

فایروال سخت افزای

مسدود کردن دسترسی به میکروتیک با IP

مسدود کردن دسترسی به میکروتیک با MAC

مسدود کردن Ping به میکروتیک

شناسایی آدرس هایی که به میکروتیک Ping می کنند

گزارشگیری از فایروال

آشنایی با Regex

مسدودسازی سایت در میکروتیک