0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای کوئری جدولساز
Make-Table

ایجاد کوئری جدولساز

ایجاد کوئری انتخابی در این جلسه قصد داریم روش ایجاد کوئری انتخابی و به خصوص کوئری جدولساز را با استفاده از دستورات SQL را به شما آموزش دهیم. SQL مخفف Structured Query Language است و در برنامه های مبتنی بر ...