0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای کاربرد join
Join

کاربرد Join در اکسس

کاربرد Join در اکسس وقتی در یک کوئری فیلدها را از چندین جدول مختلف استخراج می کنیم، هنگام مشاهده دستورات SQL آن کوئری متوجه می شویم که دستوری به نام Join به آن اضافه شده است. یک مثال می زنیم. ...