بایگانی برچسب: مونتاژ تصویر با فتوشاپ

مونتاژ صحنه رویایی در فتوشاپ

مونتاژ صحنه رویایی با فتوشاپ

مقدمه مونتاژ صحنه رویایی در فتوشاپ یکی از کارهایی است که اغلب فتوشاپ کاران حرفه ای دوست دارند انجام دهند. ترکیب تصویر و خلق یک تصویر غیرواقعی (سورئال) یک هنر است. در این آموزش به ترکیب چند تصویر به حلق یک تصویر هنری با کمک فتوشاپ می پردازیم.  ایجاد فایل جدید فایل جدیدی با اندازه […]

آموزش به صورت کاربردی و پروژه محور رد کردن