0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای ماسک در فتوشاپ
ماسک گزاری

ماسک گذاری در فتوشاپ

مقدمه  اگر توجه كنيد تكنيك ماسك­ گذاري در اكثر پروژه­ ها استفاده شده است بنابراين بايد اين تكنيك را به صورت حرفه­ اي فرا بگیرید. با استفاده از ماسک می توان بدون تخریب تصویر بخشهایی از تصویر را که می ...