0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای فارسی کردن فرم
Right-To-Left

فارسی کردن عناوین فیلدها

فارسی کردن عناوین فیلدها چنانچه تصمیم دارید در آینده توسعه دهنده نرم افزار در اکسس باشید و برنامه های مبتنی بر دیتابیس اکسس ایجاد کنید، اکیدا به شما توصیه می کنم از اسم فارسی برای هیچ قسمتی از دیتابیس استفاده ...