بایگانی برچسب: طراحی نقاشی خیالی

طراحی نقاشی خیالی

مقدمه  برای طراحی نقاشی از یک پرتره میتوان ابتدا نقاشی اولیه را از روی تصویر اصلی با استفاده از دست ترسیم کرد. سپس نقاشی را اسکن کرده و در فتوشاپ باز کرد. می توان تصویر را رنگ آمیزی و کارهای ویرایش بر روی آن انجام داد. در صورت استفاده از قلم نوری سرعت انجام عملیات […]

آموزش به صورت کاربردی و پروژه محور رد کردن