0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای طراحی مه در فتوشاپ
طراحی مه در فتوشاپ

طراحی مه در فتوشاپ

مقدمه  شاید در بسیاری از تصاویری که از دریا یا رودخانه مشاهده می کنید، مه غلیظی روی آنها را پوشانده باشد. بسیاری از این تصویرها با استفاده از حقه های فتوشاپ خلق می شوند. در این آموزش به شما یاد ...