0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای طراحی لوگو
طراحی لوگو

طراحي لوگو

مقدمه  طراحی لوگو یک از مباحث جذاب در طراحی گرافیک است. گرافیستها برای طراحی لوگو از نرم افزارهای مختلفی استفاده می کنند. اغلب نرم افزارهای وکتور مانند ایلاستریتور برای طراحی لوگو استفاده می شود اما از فتوشاپ نیز می توان ...