0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای طراحی صحنه زیر آب
طراحی صحنه زیر آب

طراحی صحنه زير آب

مقدمه  در این جلسه آموزشی قصد داریم با استفاده از فرمانهای ساده فتوشاپ یک صحنه زیر آب را طراحی کنیم. در طراحی صحنه زیر آب از هیچ تصویری استفاده نشده و تمامی قسمتهای آن را با استفاده از فرمانهای فتوشاپ ...