0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای طراحی شخصیت کارتونی
طراحی شخصیت کارتنی

طراحی شخصيت كارتونی

مقدمه  یکی از کاربردهای مفید نرم افزار فتوشاپ استفاده از این ابزار در صنعت کارتون است. برای طراحی شخصیتهای کارتونی ابتدا طرح اولیه آن را به صورت دستی بر روی کاغذ ترسیم می کنند و سپس تصویر اسکن شده را ...