0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای طراحی دکمه
طراحی دکمه در فتوشاپ

طراحی دکمه در فتوشاپ

مقدمه  اگر جزء افرادی باشید که در وب گشت و گذار می کنید حتما سایتهایی را مشاهده کرده اید که برای ثبت یا ارسال یک دکمه دارند. البته امروزه برای طراحی دکمه از تصویر استفاده نمی شود زیرا حجم صفحات ...