0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای طراحی حباب
طراحی حباب

طراحی حباب درون آب

مقدمه  در اثر موج و یا شنا گاهی اوقات در آب یکسری حبابهایی ایجاد می شوند که به سطح بالای آب می آیند. در جلسه قبل طراحی حباب را فرا گرفتید. در این درس به شکلی دیگر طراحی حباب درون ...
طراحی حباب در فتوشاپ

طراحی حباب در فتوشاپ

مقدمه  در این آموزش قصد داریم طراحی حباب در فتوشاپ را به شما آموزش دهیم. در برخی از طراحی های خلاقانه از جلوه حباب شیشه ای استفاده شده است. میتوانید حباب را در فتوشاپ ایجاد کرده و در طراحی های ...