0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای طراحی جلوه های ویژه
طراحی جلوه های ویژه در فتوشاپ

طراحی جلوه های ويژه در فتوشاپ

مقدمه  طراحی جلوه های ویژه در فتوشاپ یکی از مباحث جذاب و به روز دنیای گرافیک است. با فرا گرفتن فرمانهای ساده در فتوشاپ می توانید تصویرهای ویزه و خارق العاده خلق کرده و آنها را در تصاویر دیگر به ...