0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای طراحی تصویر روی قاب DVD
طراحی تصویر روی قاب DVD

طراحي تصوير روي قاب DVD

مقدمه  طراحی قاب دی وی دی یکی از مواردی است که توسط خیلی از نرم افزارها می توان انجام داد. در این آموزش طراحی تصویر روی قاب DVD را با استفاده از نرم افزار فتوشاپ آموزش می دهیم.  براي طراحي ...