0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای طراحی آدم آهنی
طراحی آدم آهنی با فتوشاپ

طراحی آدم آهنی با فتوشاپ

مقدمه  برای طراحی آدم آهنی ابتدا یک قطعه فلزی که مناسب طراحی آدم آهنی باشد را پیدا کنید. سپس از ترکیب چند بخش سعی می کنیم آدم آهنی مورد نظر خود را طراحی کنیم. در این آموزش از یک تصویر ...