0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای صحنه رویایی
مونتاژ صحنه رویایی در فتوشاپ

مونتاژ صحنه رويايي در فتوشاپ

مقدمه مونتاژ صحنه رویایی در فتوشاپ یکی از کارهایی است که اغلب فتوشاپ کاران حرفه ای دوست دارند انجام دهند. ترکیب تصویر و خلق یک تصویر غیرواقعی (سورئال) یک هنر است. در این آموزش به ترکیب چند تصویر به حلق ...