بایگانی برچسب: درج متن در فتوشاپ

درج متن در فتوشاپ

متن در پوستر

مقدمه  متنها یکی از اجزای لاینفک طراحی هستند و در بیشتر طرحها از آن استفاده می شود. برای درج متنها در فتوشاپ از ابزار Type استفاده می شود. نوع قلمی که برای متن به کار میبرید در میزان جذابیت طرح نهایی شما بسیار تاثیرگذار است. میزان فاصله بین حروف و کلمات نیز در زیباسازی طرح […]

آموزش به صورت کاربردی و پروژه محور رد کردن