0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای حذف قسمتهای اضافه از تصویر
حذف قسمت ناخواسته عکس در فتوشاپ

حذف قسمت ناخواسته عکس در فتوشاپ

مقدمه  شاید شما هم جزء افرادی باشید که بعد از تصویربرداری از یک منظره یا ساختما یا جاده متوجه قسمتهای ناخواسته در تصویر شود و تصمیم گرفته باشید آنها را تصویر اصلی حذف کنید تا تمرکز بر روی آن موضوع ...