بایگانی برچسب: تغییر پوست حیوانات

تغییر پوست حیوانات

تغییر پوست حیوانات

مقدمه  در درسهای قبل ترکیب دو حیوان را آموزش دادیم. در این آموزش قصد داریم تغییر پوست حیوانات را آموزش دهیم. هدف از این آموزش این است که از ابزار Clone Stamp به شکل بهینه استفاده کنید تا نتایج طبیعی تری دریافت کنید. با تکنیک آموزش داده شده در این درس می توانید پوست حیوانات […]

آموزش به صورت کاربردی و پروژه محور رد کردن