0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای ترکیب کردن دو حیوان
ترکیب کردن دو ۲حیوان در فتوشاپ

تركيب كردن دو حيوان در فتوشاپ

مقدمه  با استفاده از نرم افزار فتوشاپ می توان تصاویر مختلفی را با یکدیگر ترکیب کرده و تصویر جدیدی را خلق کرد. در درسهای گذشته از تکنیک تغییر چهره استفاده کردیم. تقریبا از روش مشابه برای ترکیب کردن دو حیوان ...