0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای برچسب در فتوشاپ
طراحی برچسب در فتوشاپ

طراحي برچسب در فتوشاپ

مقدمه در تبلیغاتی که در پیکها و مجلات مشاهده می کنید برچسبهایی برای تضمین کالا (گارانتی) یا برای تخفیف کالا در نظر می گیرند. وجود برچسب توجه کاربر را جلب می کند. در این آموزش طراحی برچسب را در فتوشاپ ...