0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای ایجاد گزارش
Report

ایجاد گزارش در اکسس

آشنایی با گزارش برای اینکه خروجی به صورت چاپ از داده های موجود در دیتابیس داشته باشیم از ریپورت یا گزارش استفاده می کنیم. معمولا در دیتابیس های مختلف لازم است خروجی هایی به صورت چاپی داشته باشیم. مثلا در ...