0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای ایجاد کوئری
Query-Design

ایجاد کوئری به روش Design

ایجاد کوئری به روش Design جلسه قبل  ایجاد کوئری به روش ویزارد را توضیح دادیم. در این جلسه با روش Query Design قصد ایجاد کوئری را داریم. از ریبون Create بر روی Query Design کلیک کنید. پنجره Show Tables ظاهر ...
Create Query

ایجاد کوئری

کوئری چیست؟ همانطور که در جلسه اول توضیح دادیم اکسس یک نرم افزار ذخیره و بازیابی اطلاعات است. اما تا کنون هر آنچه که گفتیم مربوط به ذخیره اطلاعات در جدول بود. اما سوالی که ممکن است برای شما تا ...