0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای ایجاد فرم
Create-Form

ایجاد فرم

ایجاد فرم برای ورود اطلاعات به جدول از یک رابط به نام فرم استفاده می شود. کاربر نهایی باید از طریق فرم اطلاعات را به جدول وارد کند. برای ایجاد فرم روش های مختلفی وجود دارد. ساده ترین روش این ...