0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای ارتباط جدول
CascadeUpdate-Delete

تغییر تنظیمات ارتباط

به روز رسانی خودکار فیلدهای مرتبط تغییر تنظیمات ارتباط در نرم افزار اکسس یکی از گزینه هایی است که در هنگام توسعه نرم افزار خود به آن احتیاج دارید. پس از اینکه ارتباط بین جدول ها برقرار شد، ممکن است ...