مونتاژ صحنه رویایی در فتوشاپ

مونتاژ صحنه رویایی با فتوشاپ

مقدمه

مونتاژ صحنه رویایی در فتوشاپ یکی از کارهایی است که اغلب فتوشاپ کاران حرفه ای دوست دارند انجام دهند. ترکیب تصویر و خلق یک تصویر غیرواقعی (سورئال) یک هنر است. در این آموزش به ترکیب چند تصویر به حلق یک تصویر هنری با کمک فتوشاپ می پردازیم. 

ایجاد فایل جدید

فایل جدیدی با اندازه ۱۰۳۲*۲۰۲۰(پیکسل) ایجاد کنید. رزولوشن را ۳۰۰ وارد نمایید. Ok را کلیک کنید.

تصاویر مورد استفاده در پروژه به صورت زیر می­باشد.

تصویر دریا را باز کرده و روی فایل اصلی بکشید. تصویر را به پایین بکشید تا ساحل دیده نشود.

ابزار Measure را از زیر مجموعه ابزار Eye dropper‌ انتخاب نمایید. از قسمت چپ محدوده دریا را انتخاب و به سمت راست بکشید. سپس فرمان زیر را اجرا نمایید.

Image–>Rotate Canvas–>Arbitrary

مقداری که در کادر نشان داده می­شود، مقدار زاویه­ای است که با ابزار Measure رسم کرده­اید. بدون تغییر Ok را کلیک کنید. بوم تغییر زاویه داده و محدوده افق دریا زاویه صفر درجه خواهد داشت.

تصویر دریا

درج برجها

اندازه تصور را تغییر دهید تا محدوده بوم را کاملاً‌ بپوشاند. تصویر برج را باز کرده و آنرا روی فایل اصلی بکشید.

اگر از فتوشاپ Cs3‌ به بالا استفاده می­کنید فرمان زیر را روی لایه اجرا نمایید:

Layer–>Smart Object–>Group into new smart object

نام لایه را Oil Tower قرار دهید. از نوار موارد اختیاری( Option bar ) گزینه H و Wرا ۲۵% وارد نمایید تا دستگیره­های تغییر اندازه را مشاهده کنید. کلید Alt و Shift‌ را هنگام تغییر اندازه نگه دارید. مکان آنرا در سمت چپ قرار دهید. یک کپی از لایه ایجاد کرده و نام آنرا Oil Tower Far قرار دهید و مکان آنرا سمت راست قرار داده و اندازه آنرا کوچکتر کنید تا دورتر به نظر برسد. روی علامت Smart Object Thumbnail از لایه Oil Tower دوبار کلیک کنید. تصویر در پنجره مجزا باز می­شود. پسوند این فایل psb است. یک کپی از این لایه ایجاد کنید. فایل را ذخیره کنید. فتوشاپ لایه­های اصلی را نیز Update‌ می­نماید. بار دیگر روی علامت Smart Object  از لایه Oil Tower دوبار کلیک کنید. فرمان زیر را روی لایه کپی اجرا نمایید:

Filter–>Blur–>Gaussian Blur

عدد ۶ را وارد کرده و Ok‌ را کلیک کنید. فایل را ذخیره کنید تا فتوشاپ لایه­ها را Update‌ نماید. اینکار را به خاطر این انجام دادیم که جزئیات تصویر پل کمتر دیده شود. اکنون تصویر باید به شکل زیر باشد:

تصویر برج و دریا

این کار را برای لایه Oil Tower Far تکرار کنید با این تفاوت که اندازه Blur را بیشتر وارد کنید چون تصویر دورتر است. روی لایه Oil Tower ماسک ایجاد کنید و با ابزار Brush‌ به رنگ مشکی لبه­هایی که در محدوده دریا قرار دارد را پاک کنید تا طبیعی به نظر برسد. این کار را برای لایه دیگر را تکرار کنید.

تصویر برج را باز کرده و آنرا به فایل اصلی بکشید. لایه را به Smart Object تبدیل کنید. آنرا در سمت راست تصویر قرار دهید. نام آنرا به ۲ Towers تغییر دهید. روی علامت Smart Object دوبار کلیک کنید. یک کپی از لایه ایجاد نمایید و روی لایه کپی فیلتر Gaussian Blur‌ اجرا نمایید. عدد ۲ را وارد کنید. فایل را ذخیره کنید. روی لایه ماسک ایجاد نمایید. ابزار Brush به رنگ مشکی انتخاب کرده و قسمتهای درخت که در تصویر دیده می­شود را پاک کنید. ماسک را نمی­توان به لایه Smart Object لینک کرد. برای جابجایی تصویر روی Smart Object کلیک کنید. اما می­توانید ماسک را نیز جابجا کنید. برای اینکار ماسک را انتخاب کرده و سپس جابجا نمایید.

دریا و برجها

درج دود بالای برج

اکنون می­خواهیم دود بالای برج طراحی کنیم. لایه جدیدی بالای لایه ۲ Tower ایجاد نمایید. نام آنرا Smoke  قرار دهید. ابزار Lasso را انتخاب کنید. فرمان Feather را از منوی Select اجرا نمایید. عدد ۲۰ را وارد کنید. کلیدهای D و X‌ را از صفحه کلید اجرا کنید تا رنگ رو زمینه و پس زمینه به صورت پیش فرض درآید. سپس فیلتر زیر را اجرا کنید:

Filter–>Render–>Clouds

میزان Opacity این لایه را به عدد  ۳۲%  کاهش دهید. تصویر به صورت زیر تغییر می­یابد:

دود بالای برج

اضافه کردن فیل

اکنون تصویر فیل را بر روی فایل اصلی بکشید. نام آنرا Elephant قرار دهید و آنرا به Smart Object تغییر دهید. اندازه آنرا کاهش دهید. مکان آنرا در وسط تصویر قرار دهید. روی لایه ماسک ایجاد کنید. تصویر را Zoom کنید. Brush را انتخاب کرده و با رنگ مشکی پاهای فیل را پاک کنید تا به نظر برسد که پاهای فیل درون آب دریا قرار دارند. نام لایه­ای که تصویر دریا در آن قرار دارد را به Water تغییر دهید. ابزار Elliptical Marquee را انتخاب نمایید. ناحیه­ای بیضی شکل در قسمت پاهای فیل رسم کرده و فرمان Feather‌ را از منوی Select اجرا نمایید. عدد ۲۵ وارد کرده و Ok را کلیک کنید. فیلتر زیر را بر روی محدوده انتخابی اجرا نمایید:

Filter–>Distort–>Twirl

عدد ۳۱۵ را وارد کرده و Ok را کلیک کنید. محدوده پایین از دو پای فیل را انتخاب کرده و فرمان Feather را با اندازه ۲۰ اعمال کنید. اینبار فیلتر Zigzag را از منوی Distort اجرا نمایید. Amount را ۱۱ و Ridges را ۵ و Style را Pond Ripple انتخاب کرده و Ok را کلیک نمایید. اینکار را برای دوپای پشتی فیل تکرار کنید. تا به نظر برسد که واقعاً فیل درون دریا است.

فیل و دریا

اضافه کردن بال

تصاویر بال را روی فایل اصلی بکشید. این تصویر در دو لایه قرار دارد. تصویر بال سمت چپ را روی فایل اصلی کشیده و نام لایه را Left Wing قرار دهید. لایه دیگر را نیز به فایل اصلی کشیده و نام آنرا Right Wing قرار دهید. لایه Right Wing را بالای لایه Elephant قرار دهید. مکان بال را تنظیم کنید. لایه را به Smart Object تغییر دهید. روی لایه ماسک قرار داده و لبه­هایی که به فیل متصل می­شود را پاک کنید. Opacity را روی ۵۰% قرار دهید تا پاک کردن لبه­ها طبیعی به نظر برسد. لایه Left Wing را پایین لایه Elephant قرار دهید. تصویر به صورت زیر خواهد بود:

بالهای فیل

لایه­ای بالای لایه Water ایجاد کرده و نام آنرا Elephant Shadow‌ قرار دهید. ابزار Brush‌ را انتخاب کرده و با رنگ مشکی پایین محدوده فیل بکشید. Opacity‌ را به عدد ۶۰% کاهش دهید. روی لایه Water ماسک سریع ( Quick Mask‌) قرار داده و ناحیه پاهای فیل را که در آب قرار دارد انتخاب کنید. از منوی Select  گزینه All Layers را اجرا نمایید. با نگه داشتن کلید Alt فرمان Adjustment‌ را روی لایه Water‌ اجرا کرده و گزینه Clipping Mask‌ را اجرا نمایید. فرمان Brightness/Contrast را اجرا نمایید و تصویر را تیره کنید تا همانند شکل زیر باشد.

ساله فیل

ایجاد جلوه دود

بالاترین لایه را انتخاب کرده و لایه جدیدی به نام Fog ایجاد نمایید. گزینه Rectangular Marquee را انتخاب کرده و مستطیلی در محدوده بالای آب دریا رسم کنید. همانند شکل زیر:

انتخاب محدوه پایین فیل

فرمان Feather را با اندازه ۳۰ بر روی ناحیه انتخابی اعمال کنید. رنگ رو زمینه سفید و پس زمینه را مشکی انتخاب کنید(  پیش فرض ). فیلتر زیر را اعمال کنید :

Filter–>Render–>Clouds

Blending‌ را بر روی Screen قرار داده و اندازه Opacity‌ را ۷۰% وارد کنید. تصویر به شکل زیر تغییر می­یابد:

دود روی دریا

تغییر رنگ تصویر

بالاترین لایه را انتخاب کرده و لایه جدیدی ایجاد نمایید. نام آنرا Brown قرار دهید. رنگ رو زمینه را انتخاب و عدد b29a76 را وارد کنید. با ابزار Paint Bucket لایه را رنگ­آمیزی کنید. Blending Mode را روی Color قرار دهید. لایه دیگری ایجاد نمایید و نام آنرا Blue‌ قرار دهید. رنگ رو زمینه را انتخاب کرده و عدد ۴۷۵۳۶۸ را وارد کنید. لایه را با این رنگ پر کنید. گزینه Overlay را برای Blending‌ انتخاب کنید. از لایه یک کپی ایجاد کنید. میزان Opacity را روی ۷۰% قرار دهید. اکنون برخی قسمتها همانند بالها تیره به نظر می­رسند.لایه Right Wing را انتخاب کنید. با نگه داشتن کلید Alt روی فرمان Adjustment‌ کلیک کرده و Brightness/Contrast را اجرا نمایید. گزینه Clipping Mask را علامتدار کنید. میزان روشنایی را افزایش دهید. این کار را بر روی لایه Left Wing تکرار کنید. اکنون تصویر به شکل زیر تغییر یافته است:

تغییر رنک تصویر

لایه Fog را انتخاب کرده و فیلتر زیر را روی آن اجرا نمایید:

Filter–>Sharpen–>Smart Sharpen

عدد Amount را ۱۳۲ و عدد Radius را ۲۰ وارد کنید. Ok‌ ار کلیک کنید. این فیلتر قسمت مربوط به مه را واضحتر می­نماید. تصویر نهایی به شکل زیر است:

مونتاژ صحنه رویایی با فتوشاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *