0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

مونتاژ صحنه رويايي در فتوشاپ

مقدمه

مونتاژ صحنه رویایی در فتوشاپ یکی از کارهایی است که اغلب فتوشاپ کاران حرفه ای دوست دارند انجام دهند. ترکیب تصویر و خلق یک تصویر غیرواقعی (سورئال) یک هنر است. در این آموزش به ترکیب چند تصویر به حلق یک تصویر هنری با کمک فتوشاپ می پردازیم. 

ایجاد فایل جدید

فايل جديدي با اندازه ۱۰۳۲*۲۰۲۰(پيكسل) ايجاد كنيد. رزولوشن را ۳۰۰ وارد نماييد. Ok را كليك كنيد.

تصاوير مورد استفاده در پروژه به صورت زير مي­باشد.

تصوير دريا را باز كرده و روي فايل اصلي بكشيد. تصوير را به پايين بكشيد تا ساحل ديده نشود.

ابزار Measure را از زير مجموعه ابزار Eye dropper‌ انتخاب نماييد. از قسمت چپ محدوده دريا را انتخاب و به سمت راست بكشيد. سپس فرمان زير را اجرا نماييد.

Image–>Rotate Canvas–>Arbitrary

مقداري كه در كادر نشان داده مي­شود، مقدار زاويه­اي است كه با ابزار Measure رسم كرده­ايد. بدون تغيير Ok را كليك كنيد. بوم تغيير زاويه داده و محدوده افق دريا زاويه صفر درجه خواهد داشت.

تصویر دریا

درج برجها

اندازه تصور را تغيير دهيد تا محدوده بوم را كاملاً‌ بپوشاند. تصوير برج را باز كرده و آنرا روي فايل اصلي بكشيد.

اگر از فتوشاپ Cs3‌ به بالا استفاده مي­كنيد فرمان زير را روي لايه اجرا نماييد:

Layer–>Smart Object–>Group into new smart object

نام لايه را Oil Tower قرار دهيد. از نوار موارد اختياري( Option bar ) گزينه H و Wرا ۲۵% وارد نماييد تا دستگيره­هاي تغيير اندازه را مشاهده كنيد. كليد Alt و Shift‌ را هنگام تغيير اندازه نگه داريد. مكان آنرا در سمت چپ قرار دهيد. يك كپي از لايه ايجاد كرده و نام آنرا Oil Tower Far قرار دهيد و مكان آنرا سمت راست قرار داده و اندازه آنرا كوچكتر كنيد تا دورتر به نظر برسد. روي علامت Smart Object Thumbnail از لايه Oil Tower دوبار كليك كنيد. تصوير در پنجره مجزا باز مي­شود. پسوند اين فايل psb است. يك كپي از اين لايه ايجاد كنيد. فايل را ذخيره كنيد. فتوشاپ لايه­هاي اصلي را نيز Update‌ مي­نمايد. بار ديگر روي علامت Smart Object  از لايه Oil Tower دوبار كليك كنيد. فرمان زير را روي لايه كپي اجرا نماييد:

Filter–>Blur–>Gaussian Blur

عدد ۶ را وارد كرده و Ok‌ را كليك كنيد. فايل را ذخيره كنيد تا فتوشاپ لايه­ها را Update‌ نمايد. اينكار را به خاطر اين انجام داديم كه جزئيات تصوير پل كمتر ديده شود. اكنون تصوير بايد به شكل زير باشد:

تصویر برج و دریا

اين كار را براي لايه Oil Tower Far تكرار كنيد با اين تفاوت كه اندازه Blur را بيشتر وارد كنيد چون تصوير دورتر است. روي لايه Oil Tower ماسك ايجاد كنيد و با ابزار Brush‌ به رنگ مشكي لبه­هايي كه در محدوده دريا قرار دارد را پاك كنيد تا طبيعي به نظر برسد. اين كار را براي لايه ديگر را تكرار كنيد.

تصوير برج را باز كرده و آنرا به فايل اصلي بكشيد. لايه را به Smart Object تبديل كنيد. آنرا در سمت راست تصوير قرار دهيد. نام آنرا به ۲ Towers تغيير دهيد. روي علامت Smart Object دوبار كليك كنيد. يك كپي از لايه ايجاد نماييد و روي لايه كپي فيلتر Gaussian Blur‌ اجرا نماييد. عدد ۲ را وارد كنيد. فايل را ذخيره كنيد. روي لايه ماسك ايجاد نماييد. ابزار Brush به رنگ مشكي انتخاب كرده و قسمتهاي درخت كه در تصوير ديده مي­شود را پاك كنيد. ماسك را نمي­توان به لايه Smart Object لينك كرد. براي جابجايي تصوير روي Smart Object كليك كنيد. اما مي­توانيد ماسك را نيز جابجا كنيد. براي اينكار ماسك را انتخاب كرده و سپس جابجا نماييد.

دریا و برجها

درج دود بالای برج

اكنون مي­خواهيم دود بالاي برج طراحي كنيم. لايه جديدي بالاي لايه ۲ Tower ايجاد نماييد. نام آنرا Smoke  قرار دهيد. ابزار Lasso را انتخاب كنيد. فرمان Feather را از منوي Select اجرا نماييد. عدد ۲۰ را وارد كنيد. كليدهاي D و X‌ را از صفحه كليد اجرا كنيد تا رنگ رو زمينه و پس زمينه به صورت پيش فرض درآيد. سپس فيلتر زير را اجرا كنيد:

Filter–>Render–>Clouds

ميزان Opacity اين لايه را به عدد  ۳۲%  كاهش دهيد. تصوير به صورت زير تغيير مي­يابد:

دود بالای برج

اضافه کردن فیل

اكنون تصوير فيل را بر روي فايل اصلي بكشيد. نام آنرا Elephant قرار دهيد و آنرا به Smart Object تغيير دهيد. اندازه آنرا كاهش دهيد. مكان آنرا در وسط تصوير قرار دهيد. روي لايه ماسك ايجاد كنيد. تصوير را Zoom كنيد. Brush را انتخاب كرده و با رنگ مشكي پاهاي فيل را پاك كنيد تا به نظر برسد كه پاهاي فيل درون آب دريا قرار دارند. نام لايه­اي كه تصوير دريا در آن قرار دارد را به Water تغيير دهيد. ابزار Elliptical Marquee را انتخاب نماييد. ناحيه­اي بيضي شكل در قسمت پاهاي فيل رسم كرده و فرمان Feather‌ را از منوي Select اجرا نماييد. عدد ۲۵ وارد كرده و Ok را كليك كنيد. فيلتر زير را بر روي محدوده انتخابي اجرا نماييد:

Filter–>Distort–>Twirl

عدد ۳۱۵ را وارد كرده و Ok را كليك كنيد. محدوده پايين از دو پاي فيل را انتخاب كرده و فرمان Feather را با اندازه ۲۰ اعمال كنيد. اينبار فيلتر Zigzag را از منوي Distort اجرا نماييد. Amount را ۱۱ و Ridges را ۵ و Style را Pond Ripple انتخاب كرده و Ok را كليك نماييد. اينكار را براي دوپاي پشتي فيل تكرار كنيد. تا به نظر برسد كه واقعاً فيل درون دريا است.

فیل و دریا

اضافه کردن بال

تصاوير بال را روي فايل اصلي بكشيد. اين تصوير در دو لايه قرار دارد. تصوير بال سمت چپ را روي فايل اصلي كشيده و نام لايه را Left Wing قرار دهيد. لايه ديگر را نيز به فايل اصلي كشيده و نام آنرا Right Wing قرار دهيد. لايه Right Wing را بالاي لايه Elephant قرار دهيد. مكان بال را تنظيم كنيد. لايه را به Smart Object تغيير دهيد. روي لايه ماسك قرار داده و لبه­هايي كه به فيل متصل مي­شود را پاك كنيد. Opacity را روي ۵۰% قرار دهيد تا پاك كردن لبه­ها طبيعي به نظر برسد. لايه Left Wing را پايين لايه Elephant قرار دهيد. تصوير به صورت زير خواهد بود:

بالهای فیل

لايه­اي بالاي لايه Water ايجاد كرده و نام آنرا Elephant Shadow‌ قرار دهيد. ابزار Brush‌ را انتخاب كرده و با رنگ مشكي پايين محدوده فيل بكشيد. Opacity‌ را به عدد ۶۰% كاهش دهيد. روي لايه Water ماسك سريع ( Quick Mask‌) قرار داده و ناحيه پاهاي فيل را كه در آب قرار دارد انتخاب كنيد. از منوي Select  گزينه All Layers را اجرا نماييد. با نگه داشتن كليد Alt فرمان Adjustment‌ را روي لايه Water‌ اجرا كرده و گزينه Clipping Mask‌ را اجرا نماييد. فرمان Brightness/Contrast را اجرا نماييد و تصوير را تيره كنيد تا همانند شكل زير باشد.

ساله فیل

ایجاد جلوه دود

بالاترين لايه را انتخاب كرده و لايه جديدي به نام Fog ايجاد نماييد. گزينه Rectangular Marquee را انتخاب كرده و مستطيلي در محدوده بالاي آب دريا رسم كنيد. همانند شكل زير:

انتخاب محدوه پایین فیل

فرمان Feather را با اندازه ۳۰ بر روي ناحيه انتخابي اعمال كنيد. رنگ رو زمينه سفيد و پس زمينه را مشكي انتخاب كنيد(  پيش فرض ). فيلتر زير را اعمال كنيد :

Filter–>Render–>Clouds

Blending‌ را بر روي Screen قرار داده و اندازه Opacity‌ را ۷۰% وارد كنيد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

دود روی دریا

تغییر رنگ تصویر

بالاترين لايه را انتخاب كرده و لايه جديدي ايجاد نماييد. نام آنرا Brown قرار دهيد. رنگ رو زمينه را انتخاب و عدد b29a76 را وارد كنيد. با ابزار Paint Bucket لايه را رنگ­آميزي كنيد. Blending Mode را روي Color قرار دهيد. لايه ديگري ايجاد نماييد و نام آنرا Blue‌ قرار دهيد. رنگ رو زمينه را انتخاب كرده و عدد ۴۷۵۳۶۸ را وارد كنيد. لايه را با اين رنگ پر كنيد. گزينه Overlay را براي Blending‌ انتخاب كنيد. از لايه يك كپي ايجاد كنيد. ميزان Opacity را روي ۷۰% قرار دهيد. اكنون برخي قسمتها همانند بالها تيره به نظر مي­رسند.لايه Right Wing را انتخاب كنيد. با نگه داشتن كليد Alt روي فرمان Adjustment‌ كليك كرده و Brightness/Contrast را اجرا نماييد. گزينه Clipping Mask را علامتدار كنيد. ميزان روشنايي را افزايش دهيد. اين كار را بر روي لايه Left Wing تكرار كنيد. اكنون تصوير به شكل زير تغيير يافته است:

تغییر رنک تصویر

لايه Fog را انتخاب كرده و فيلتر زير را روي آن اجرا نماييد:

Filter–>Sharpen–>Smart Sharpen

عدد Amount را ۱۳۲ و عدد Radius را ۲۰ وارد كنيد. Ok‌ ار كليك كنيد. اين فيلتر قسمت مربوط به مه را واضحتر مي­نمايد. تصوير نهايي به شكل زير است:

مونتاژ صحنه رویایی با فتوشاپ

ارسال دیدگاه