0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

طراحي مجسمه نيم تنه سنگي

مقدمه

فتوشاپ نرم افزاری است که در خلق آثار هنری محدودیت ندارد و در بسیاری از زمینه ها می توان از آن استفاده کرد. حتی برای مجسمه سازان نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. یک مجسمه ساز می تواند قبل از اینکه مجسمه مورد نظر خود را بسازد ابتدا طرح آن در فتوشاپ ترسیم کند و پس از تایید نهایی اقدام به ساخت مجسمه نماید. در این آموزش طراحی مجسمه نیم تنه سنگی را با فتوشاپ به شما آموزش می دهیم. 

تصاويري كه در اين درس استفاده شده است در زير آورده شده است و در Cd موجود مي­باشد:

تصویرهای پروژه

اعمال تغییرات روی تصویر اصلی

فايل تصوير چهره را باز كرده و آنرا در فايل اصلي بكشيد و نام لايه را Portrait قرار دهيد. از اين لايه يك كپي ايجاد كنيد. از منوي Image فرمان Adjustment و سپس Desaturate  را اجرا نماييد تا رنگ تصوير برداشته شود. ابزار zoom را انتخاب كرده و يكي از چشمها را Zoom كنيد. فرمان Quick Mask را اجرا نماييد. ابزار Brush را انتخاب كرده و Hardness  را ۱۰۰ انتخاب كنيد. درون هر دو چشم را رنگ كنيد. به حالت استاندارد باز گرديد تا ناحيه رنگ­آميزي شده به صورت انتخاب درآيد. حال فرمان Inverse را از منوي Select اجرا كنيد. زيرا تا كنون همه چيز بجز ناحيه چشم انتخاب شده است. با اين كار ناحيه چشم را انتخاب نماييد. ابزار Gradient را انتخاب كنيد. به صورت پيش فرض گزينه سوم Black ,White‌ را انتخاب كنيد. از پايين چشم كليك كرده با نگه داشتن Shift به سمت بالا بكشيد. فرمان Brightness/Contrast‌ را اجرا كرده و روشنايي را تغيير داده و تيره­تر كنيد.

تصویر مرد

براي روشن­تر كردن برخي نواحي همانند ابرو، ابزار Dodge را انتخاب كرده و از نوار Option گزينه Midtones‌ را انتخاب نماييد. Exposure را روي ۲۰% قرار دهيد. Hardness را روي ۰ قرار دهيد. روي ناحيه ابرو بكشيد تا روشن شود. اينكار را بر روي پيراهن نيز انجام دهيد تا روشن­تر شود. اكنون تصوير به شكل زير بايد باشد:

تصویر مرد روشن شده

اعمال بافت به تصویر

تصوير بافت ( Texture ) را با نام ۶۳۶۲۱۴ باز كرده و روي فايل اصلي بكشيد. نام آنرا Stone Texture قرار دهيد. كليد Ctrl+T‌ را نگه داشته و بچرخانيد. تا به صورت عمودي باشد. با نگه داشتن كليد Shift تصوير را بزرگ كنيد تا كل تصوير اصلي را بپوشاند.با نگه داشتن كليد Ctrl روي لايه Pritrait Copy كليك كنيد تا به صورت انتخاب درآيد سپس لايه Stone Texture را انتخاب كرده و روي لايه ماسك قرار دهيد. اكنون بايد رنگ بافت را تغيير دهيد. كليد Alt را نگه داشته و فرمان Adjustment ‌ را كليك كنيد. گزينه Hue/Saturation را اجرا نماييد. گزينه Clipping Mask را علامتدار كرده و Ok را كليك نماييد. گزينه Saturation‌ را كاهش دهيد. ميزان Hue را كاهش دهيد. گزينه Blending Mode‌ اين لايه را روي Multiply قرار دهيد. تصوير بايد به شكل زير تغيير يافته باشد:

اعمال بافت به تصویر

لايه Portrait Copy را انتخاب كنيد. كليد Alt‌ را نگه داشته و فرمان Adjustment را از پالت Layers اجرا نماييد. فرمان Levels  را انتخاب كنيد. گزينه Clipping Mask‌ را علامتدار كرده و OK را كليك كنيد. علامت فلش سفيد پايين نمودار را به سمت چپ بكشيد. تا كمي روشنتر شود. اكنون لايه Hue/Saturation را انتخاب كرده و با گرفتن كليد Alt فرمان Adjustment را از پالت Layers اجرا نماييد. فرمان Levels را اجرا كنيد و گزينه Clipping Mask‌ را علامتدار كنيد. علامت سفيد را به سمت چپ بكشيد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

تصویر روشن شده

اعمال فیلتر به تصویر

از لايه Stone Texture يك كپي ايجاد كنيد. اينكار باعث مي­شود تصوير تيره­تر به نظر آيد. بهتر است Opacity را روي ۲۵% قرار دهيد. اكنون نوبت آن است كه تصوير را به گونه­اي تغيير دهيد كه همانند يك مجسمه به نظر برسد. بنابراين قسمت پوست از چهره را بايد محو كرد. لايه Portrait Copy  را انتخاب كنيد. فيلتر زير را اجرا كنيد:

Filter–>Blur–>Surface Blur

اين فيلتر نقاط را محو مي­كند در صورتيكه جزئيات تصوير را نگه­ مي­دارد. Radius را ۶ و Threshold‌را ۴۷ وارد كنيد. اين اعداد از تصويري به تصوير ديگر متفاوت است و به صورت تجربي مي­توانيد اندازه­هاي مختلف را آزمايش كنيد و به نتيجه مطلوب برسيد. اكنون لايه Stone Texture Copy را انتخاب كنيد فيلتر زير را بر روي آن اجرا كنيد:

Filter–>Sharpen->>Unsharp Mask

مقدار Amount را ۵۰۰% و ميزان Radius را ۰٫۸  وارد كنيد و Threshold را ۰ تنظيم كرده و OK را كليك كنيد. بار ديگر همان فيلتر را تكرار كنيد. براي اين كار از منوي Filter اولين فرمان را اجرا كنيد يا كليد ميانبر Ctrl+F را اجرا كنيد. براي اينكه ميزان فيلتر اعمال شده را كمتر كنيد از منوي Edit‌ فرمان Fade Unsharp Mask را اجرا نماييد. ميزان Opacity را ۵۰% وارد كرده و Ok‌ را كليك كنيد. تصوير بايد به شكل زير تغيير يافته باشد:

اعمال فیلتر به عکس

با نگه­داشتن كليد Ctrl روي لايهCopy Portrait كليك كنيد تا انتخاب شود. بالاترين لايه را انتخاب كنيد. تصوير Texture ديگر را باز كنيد. فايل مربوط به بافت را انتخاب كرده و فرمان Copy را اجرا كنيد. به فايل اصلي باز گرديد. فرمان Paste Into را از منوي Edit اجرا كنيد. مكان تصوير را جابجا كرده و به طرف بالا قرار دهيد. نام لايه را Water Texture‌ قرار دهيد. Opacity را ۶۰ % وارد كنيد. Blending را بر روي Multiply قرار دهيد. بار ديگر Opacity را ۱۰۰ % بازگردانيد. ماسك را انتخاب كنيد. ابزار Brush‌ را انتخاب كرده و Hardness را روي ۰ قرار دهيد. با رنگ مشكي ناحيه پايين بافت را پاك كنيد.در حاليكه كليد Alt را نگه داشته­ايد روي Adjustment كليك كنيد. فرمان Hue/Saturation را اجرا كنيد. گزينه Clipping Mask را علامتدار كرده و Ok را كليك كنيد. Saturation را كم كنيد. بار ديگر با نگه داشتن Alt فرمان Adjustment و سپس Levels‌ را اجرا كرده و Clipping Mask را علامتدار كرده و Ok را كليك كنيد و ميزان روشنايي را تغيير دهيد تا نتيجه مطلوب حاصل شود. تصوير به شكل زير خواهد بود:

ترکیب تصویر

ایجاد سایه

كليد Ctrl را نگه داشته و روي لايه Portrait Copy كليك كنيد. بالاترين لايه را انتخاب كرده و لايه جديد ايجاد كنيد و نام آنرا Shadows قرار دهيد. كليد D را از صفحه كليد بزنيد. ابزار Brush را با رنگ مشكي انتخاب كرده و لبه­هاي تصوير بكشيد تا همانند سايه به نظر برسد.

لايه Protrait Copy را انتخاب كنيد. ابزار Dodge را انتخاب كرده و گزينهShadow  را انتخاب كنيد.ميزان Exposure‌ را روي ۵۰% قرار دهيد. اندازه Brush را به دلخواه تغيير دهيد و روي قسمت يقه بكشيد. لايه Stone Portrait را انتخاب كنيد. ابزار Clone Stamp را انتخاب كرده و كليد Alt را نگه داشته از ناحيه دلخواه نمونه برداري كنيد و روي ناحيه­اي كليك كنيد كه مي­خواهيد داراي Texture باشد.

لايه Portrait Copy‌ را انتخاب كرده و ابزار Dodge‌ را انتخاب كرده و روي ناحيه يقه بكشيد تا روشن­تر به نظر برسد. تصوير همانند شكل زير خواهد بود:

روشن کردن لبه های یقه

اينكار باعث عمق بخشيدن به يقه مي­شود تا طبيعي­تر به نظر برسد. لايه Water Texture‌ را انتخاب كرده و فيلتر زير را اجرا كنيد:

Filter–>Sharpen–>Unsharp Mask

عدد را به دلخواه را تغيير داده و Ok را كليك كنيد. ابزار Brush‌ را انتخاب كرده و Opacity‌ را ۷۰% انتخاب كنيد. روي ناحيه ترك خورده سر بكشيد.

فرمان Duplicate‌ را از منوي Image اجرا كرده و گزينه Duplicate Merge Layers را علامتدار كرده و OK‌ را كليك كنيد. نام لايه جديد را Stone Portrait‌ قرار دهيد. تصوير را با نگه داشتن Alt و Shift كوچكتر كنيد. اندازه بوم را با اجراي فرمان Canvas Size از منوي Image تغيير دهيد. عرض را ۴۰۰۰ و ارتفاع را ۵۰۰۰ وارد كرده و OK ‌را كليك نماييد. يك لايه ايجاد كرده و آنرا پايين لايه بكشيد. با رنگ خاكستري پر كنيد و نام آنرا Background‌ قرار دهيد. لايه Stone Portrait را با نگه داشتن كليد Ctrl انتخاب كنيد. از منوي Select‌ فرمان Modify‌ و سپس Contract را اجرا كنيد. عدد ۱ را وارد كرده و OK را كليك كنيد. فرمان Inverse‌ را از منوي Select اجرا كنيد تا ناحيه انتخابي معكوس شود. كليد Delete‌  را از صفحه كليد بزنيد. اين كار باعث مي­شود فضاي اضافي دور تصوير حذف شود.

فايل BreakStone را باز كنيد. به فايل اصلي برگرديد. ابزار Polygonal Lasso‌ را انتخاب كنيد. ناحيه پاييني تصوير را انتخاب كنيد. همانند شكل زير:

ایجاد سایه

فايل BraekStone را انتخاب كرده و كپي را اجرا كنيد. به فايل اصلي برگرديد و از Edit فرمان Paste Into‌ را اجرا نماييد. لايه Stone Portrait را انتخاب كرده و روي آن ماسك قرار دهيد. ناحيه لبه پاييني و دو طرف تصوير را پاك كنيد. لايه Break Texture‌ را انتخاب كرده و با ابزار Polygonal Lasso‌ ناحيه­اي به صورت زيگزاگ در پايين تصوير انتخاب كنيد. از منوي Edit فرمان Fill را اجرا كنيد. گزينه Black‌ و Blending را Normal‌ انتخاب كرده و Ok را كليك كنيد. روي لايه Break Texture فرمان Adjustment و گزينه Hue/Saturation‌ را اجرا كنيد. به شكلي تغيير دهيد كه تصوير طبيعي ديده شود.ماسك لايه Stone Portrait را انتخاب كرده و با ابزار Brush‌ ناحيه اضافي شكل را پاك كنيد. لبه­هاي دو طرف تصوير را نيز با ابزار Lasso‌ انتخاب كرده و با ابزار Brush‌ پاك كنيد.

با نگه داشتن كليد Ctrl روي ماسك لايه Break Texture كليك كنيد. لايه ديگري ايجاد كرده و نام آنرا Shadow قرار دهيد. با ابزار Brush‌ به رنگ مشكي و با Hardness‌ به اندازه ۱۰۰% روي ناحيه انتخابي بكشيد. تصوير اكنون به شكل زير بايد باشد:

مجسمه

تمامي لايه­ها را بجز لايه Background‌ مخفي كنيد. ابزار Rectangular Marquee‌ را انتخاب كنيد. ناحيه­اي به اندازه ۴/۳ تصوير را از بالا انتخاب كنيد. فرمان Feather‌ را اجرا كرده و عدد ۶۰ را وارد كنيد. ناحيه را به رنگ مشكي پر كنيد. تصوير به شكل زير تغيير خواهد كرد:

گرادیان زمینه

لايه جديد بالاي لايه Background ايجاد كنيد و نام آنرا Stone Shadow‌ قرار دهيد. ابزار Elliptical Marquee را انتخاب كرده و ناحيه­اي به شكل بيضي به اندازه عرض تصوير مجسمه و در پايين مجسمه رسم كنيد. رنگ آنرا با مشكي پر كنيد. فيلتر Gaussian Blur را با شعاع ۳۵ اعمال كنيد. با ابزار Move مكان سايه را تنظيم نماييد. تصوير بايد به شكل زير تغيير يافته باشد:

سایه زیر مجسمه

 

لايه Background را انتخاب كرده و با ابزار Elliptical Marquee ناحيه­اي به صورت بيضي پايين مجسمه اما بزرگتر از قبلي رسم كنيد. فرمان Feather با اندازه ۵۰ اعمال كنيد. با نگه داشتن Alt روي Adjustment كليك كنيد و گزينه Brightness/Contrast را انتخاب كرده و Clipping Mask را علامتدار كرده و گزينه Brightness را افزايش دهيد تا روشنتر شود. تصوير همانند شكل زير تغيير خواهد كرد:

نور زیر مجسمه

اعمال جلوه نورپردازی

ماسك لايه Stone Portrait را انتخاب كنيد و فيلتر زير را روي آن اجرا كنيد:

Filter–>Render–>Lighting Effects

نوري از بالا بر روي تصوير اعمال كنيد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

نور بالای مجسمه

در حاليكه كليد Alt را نگه داشته­ايد فرمان Adjustment‌ را اجرا كرده و گزينه Curve را انتخاب كنيد. Clipping Mask‌ را علامتدار كنيد. منحني را به دلخواه تغيير دهيد تا ميزان تيرگي و روشني تصوير تغيير يابد. تصوير نهايي همانند شكل زير خواهد بود:

طراحی مجسمه نیم تنه سنگی

ارسال دیدگاه