0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

تغییر شکل میوه با فتوشاپ

مقدمه 

تغییر شکل میوه روشی شامل انتخاب شکل مورد نظر برای میوه‌ها و سبزیجات و سپس تولید آن توسط شرکت چینی است. گلابی به شکل مجسمه بودا و یا هندوانه مکعبی از نمونه‌های تولیدی این شرکت است. حال با استفاده از فتوشاپ می توان شکل میوه ها را تغییر داد. در این آموزش روش طراحی میوه به شکل مربع را آموزش می دهیم. 

تصاوير مورد استفاده در پروژه در پوشه مربوطه قرار دارد و به صورت زير مي­باشد:

تصویرهای پروژه

تصوير سيب را در فتوشاپ باز كنيد. فايل جديد با مشخصات زير ايجاد كنيد:

پنجره New

ابتدا با ابزار Magic Wand زمينه سفيد را انتخاب و پاك كنيد. تصوير سيب را در فايل اصلي بكشيد. لايه را به Apple‌ تغيير نام دهيد. لايه جديدي ايجاد كرده و نام آنرا ۳D Shape قرار دهيد. ابزار Line‌ را انتخاب كرده از نوار موارد اختياري گزينه Fill Pixel را انتخاب كنيد. رنگ روزمينه را سبز انتخاب كنيد تا مشخص باشد. ميزان Weight را ۲۰ پيكسل وارد كنيد. با رسم خطوط يك مكعب رسم كنيد. تصويري همانند شكل زير رسم نماييد:

ترسیم مکعب

اكنون بايد تصوير را بر اساس مكعب رسم شده تغيير شكل داد. لايه Apple را انتخاب كرده و فيلتر Liquify‌ را اجرا كنيد. گزينه Show Backdrop را علامتدار كنيد. در قسمت Use گزينه ۳D Shape را انتخاب كنيد. ميزان Opacity را كم كنيد. ابزار Forward Warp  را انتخاب كنيد. اندازه قلم را تغيير داده و تصوير سيب را داخل مكعب بكشيد. در واقع مكعب نقش راهنما را بازي مي­كند. اگر قسمتي را بخواهيد به حالت قبلي بازگردنيد از ابزار Recostruction استفاده كنيد. براي ديدن تغييرات انجام شده گزينه Show Backdrop‌ را برداريد. تغييرات به شكل زير مي­باشد:

تغییر حالت میوه

با ابزار Pucker‌ در قسمتهايي كه برآمده است تورفتگي ايجاد كنيد. حال لايه ۳D Shape را مخفي كنيد. بالاي لايه Apple‌ لايه ديگري ايجاد كرده و نام آنرا Highlights قرار دهيد. ابزار Brush‌ را انتخاب و رنگ روزمينه را صورتي بسيار روشن انتخاب كنيد. روي خطوطي كه نشان دهنده حالت مكعب باشد بكشيد. در نقطه اول كليك كرده و با نگه داشتن كليد Shift‌ روي نقطه مقابل آن كليك كنيد. با ابزار Eraser‌ با لبه­هاي نرم قسمتهاي اضافي را پاك كنيد و ميزان Opacity لايه را كاهش دهيد تا طبيعي به نظر برسد. فيلتر Guassian Blur‌ را روي آن اجرا كنيد تا روشنايي گسترش يابد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

بعد دادن به میوه

كليد Ctrl‌ را نگه داشته و لايه Apple‌ را كليك كنيد. لايه Background را انتخاب كرده و لايه جديدي ايجاد كنيد. ابزار Paint Bucket را انتخاب كرده و با رنگ مشكي درون ناحيه انتخاب را پر كنيد. لايه Apple را مخفي كرده تا نتيجه را ببينيد. فرمان Deselect را اجرا كنيد. از منوي Edit‌ فرمان Transform و سپس Distort را كليك كنيد. شكل را به سمت راست بكشيد تا همانند سايه به نظر برسد. هنگام سايه­گذاري به Highlight‌ توجه كنيد. سايه بايد نقطه مقابل روشنايي باشد. فيلتر Guassian Blur‌ را اجرا كنيد. عدد ۵۰ را وارد كرده وOk  را كليك كنيد. ميزان Opacity را ۵۰% كاهش دهيد. با ابزار Eraser نرم مقداري از سايه را پاك كنيد. نام لايه را Shadow Buttom  قرار دهيد. تصوير همانند شكل زير است:

سایه دار کردن میوه

با ابزار Brush به رنگ مشكي و ميزان Hardness‌ به اندازه صفر سايه­هايي در قسمت پاييني سيب رسم كنيد. سايه همانند شكل زير است:

اعمال سایه به میوه

با ابزار Lasso‌ ناحيه­اي همانند شكل زير انتخاب كنيد:

انتخاب میوه

پوشه پروژه را باز كرده و تصوير سيب نصف شده را باز كنيد. فايل سيب نصف شده را انتخاب كرده وكپي كنيد. به فايل اصلي باز گشته و فرمان Paste Into را اجرا كنيد تا درون ناحيه انتخابي كپي شود. فرمان Transform و سپس Distort‌ را اجرا كنيد. نقاط به به گونه­اي تغيير دهيد كه در همان زاويه سيب باشد. اكنون نام لايه را Sliced Apple قرار دهيد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

ترکیب میوه

اكنون ابزار Healing Brush‌ را انتخاب كنيد. ميزان Hardness‌ را صفر قرار دهيد. اندازه قلم­مو را انتخاب كرده و كليد Alt‌ را نگه داشته و از ناحيه سيب نمونه برداري كنيد و روي ناحيه فوقاني كه اضافي است كليك كنيد. اين كار را تا زماني كه كل قسمتهاي اضافي پاك شود ادامه دهيد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

تغییر جزئیات میوه

ابزار Brush را انتخاب كرده وHardness را روي ۱۰۰% قرار دهيد. ميزان Opacity‌ را از نوار موارد اختياري روي ۱۰۰% قرار دهيد. رنگ روزمينه را سفيد انتخاب كنيد. ماسك مربوط به لايه را انتخاب كرده و قسمتهاي لبه­هاي پاييني سيب را پاك كنيد. ابزار Burn‌ را انتخاب كرده و در نوار موارد اختياري قسمت Range را Shadow‌ انتخاب كنيد. مقدار Exposure‌ بستگي به تصوير شما دارد. در اين تمرين ۸۵ انتخاب شده است. از لايه Sliced Apple‌ كپي ايجاد كنيد. بر روي لبه­هاي سيب بكشيد. تصوير را به شكل زير تغيير دهيد:

تصویر نهایی میوه

در لايه Sliced Apple‌ را با هم ادغام كنيد. اين كار را مي­توانيد بر روي ميوه­ها و يا حيوانات انجام دهيد.

 

ارسال دیدگاه