0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

طراحی دود در فتوشاپ

مقدمه 

امروزه بسیاری از پلاگین های آماده برای طراحی دود و مه وجود دارند اما همه این پلاگینها بر اساس دستوراتی که به آنها داده شده است این جلوه را برای شبیه سازی میکنند. چنانچه بخواهیم دود مورد نظر خود را ایجاد کنیم شاید استفاده از این پلاگینها کاربردی نباشد. در این آموزش طراحی دود در فتوشاپ را به شما آموزش می دهیم. 

ایجاد فایل جدید

فايل جديد با مشخصات زير ايجاد كنيد:

پنجره New

رسم دود

زمينه را با مشكي پر كنيد. لايه جديدي ايجاد كرده و نام آنرا Smoke Brush‌ قرار دهيد. ابزار Brush‌ را انتخاب كنيد. ميزان Hardness را روي ۱۰۰% قرار دهيد. اندازه قلم­مو را تغيير داده و با رنگ سفيد شكل زير را رسم كنيد:

رسم دود با براش

اعمال فیلتر

از لايه كپي ايجاد كنيد. نام آنرا Smoke1 قرار دهيد. فيلتر Gaussian Blur‌ اجرا كنيد. عدد ۲۸ را وارد كرده و OK را كليك كنيد. اكنون فيلتر زير را اجرا كنيد:

Filter–>Other–>Maximum

اين فيلتر لبه­ها را افزايش مي­دهد. عدد ۱۳ را وارد كرده و Ok را كليك كنيد. با فرمان Distort شكل دود را تغيير دهيد. از لايه Smoke1‌ يك كپي ديگر ايجاد كرده و نام آنرا Smoke2 بناميد. فيلتر زير را روي آن اجرا كنيد:

Filter–>Distort–>Wave

تغييرات را به شكل زير اعمال كنيد:

پنجره wave

ميزان Opacity‌ را كاهش دهيد. فيلتر Twirl‌ را روي آن اعمال كرده و عدد دلخواه را وارد كنيد.

قرار دادن دود روی تصویر

حال تصويري كه مي­خواهيد دود روي آن قرار گيرد، باز كرده و فايل مربوط به دود را روي تصوير بكشيد. اندازه و مكان آنرا تغيير دهيد. ميزان Opacity‌ را كاهش دهيد. در صورت لزوم با ابزار Eraser‌ ناحيه اضافي را پاك كنيد. شكل زير نمونه­اي را نشان مي­دهد:

جلوه دود

طراحی یک نمونه دود دیگر

با اين تكنيك مي­توانيد دودهاي مختلف ايجاد كنيد. شكل زير نمونه ديگري از تصوير دود را نشان مي­دهد:

یک نمونه دود

انتخاب شکل به دلخواه

فايل جديد با همان مشخصات فايل قبلي ايجاد كنيد. زمينه را با مشكي پر كنيد. لايه جديدي ايجاد كنيد. ابزار Polygonal Lasso‌ را انتخاب كنيد. ناحيه­اي همانند شكل زير انتخاب كنيد:

انتخاب با ابزار lasso

انتخاب با ابزار lasso

رنگ رو زمينه را به آبي تغيير داده و آنرا با اين رنگ پر كنيد. فرمان Deselect را اجرا كنيد. حال ابزار Dodge را انتخاب كنيد. ميزان Hardness‌ را روي صفر قرار دهيد. تنظيمات نوار موارد اختياري را به شكل زير تغيير دهيد:

option bar

ویرایش شکل دود

اطراف شكل را با اين ابزار روشنتر كنيد. حال ابزار Burn‌ را انتخاب كرده و درون ناحيه بكشيد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

تغییر رنگ

اعمال فیلتر

نام لايه را Smoke Shape‌ قرار دهيد. از آن كپي ايجاد كرده و Smoke1‌ بناميد. فيلتر زير را اجرا كنيد:

Filter–>Distort–>Wave

تغييراتي همانند شكل زير اجرا كنيد:

پنجره wave

از منوي Edit فرمان Fade Wave را اجرا كرده و عدد ۵۰ را وارده كرده و Ok را كليك كنيد. حال از منوي Filter‌ اولين گزينه كه در واقع آخرين فيلتر اعمال شده ( Wave ) مي­باشد را اجرا كنيد. بار ديگر فرمان Fade Wave‌ را اجرا كرده و عدد ۵۰ را وارد كرده و Ok‌ را كليك كنيد. اين كار را دوبار ديگر تكرار كنيد. تصوير به شكل زير تغيير يافته است:

اعمال جلوه به دود

فيلتر Gaussian Blur‌ را اجرا كنيد. عدد ۳ را وارد كرده و Ok‌ را كليك كنيد. فرمان Fade Gaussian Blur را از منوي Edit‌ اجرا كنيد. عدد ۵۰ را وارد كرده و Ok‌ را كليك كنيد. اين فرمانها را بار ديگر تكرار كنيد. از اين لايه كپي ايجاد كنيد. فيلتر زير را اجرا كنيد:

Filter–>Distort–>Wave

عدد Generator‌ را ۱۰ وارد كرده و Ok‌ را كليك كنيد. ميزان Opacity لايه Smoke2 را كاهش دهيد. لايه­هاي Smoke1 و Smoke2 را به هم متصل كنيد. در فتوشاپ CS2‌ با كليد Shift هر دو لايه را انتخاب كنيد. فرمان Free Transform‌ را اجرا كنيد. اندازه آنرا تغيير دهيد. هنگام تغيير اندازه دادن آنرا به سمت بالاي فايل بكشيد تا قسمت فوقاني از تصوير خارج شده و ديده نشود. مي­توانيد هر كدام از لايه­هاي حاوي دود را تغيير مكان دهيد تا تصوير دلخواه حاصل شود. لايه­هاي دود را انتخاب و آنها را ادغام كنيد. تصوير تغيير يافته به شكل زير است:

جلوه دود

تغییر رنگ دود

كليك Alt را نگه داشته و Adjustment‌ را از پالت Layers اجرا كنيد. گزينه Hue/Saturation را انتخاب كنيد. گزينه Clipping Mask را علامتدار كرده و Ok‌ را كليك كنيد. رنگ دلخواه خود را انتخاب كرده و Ok‌ را كليك كنيد. مي­توان يك كپي از لايه Smoke‌ ايجاد كرده و مكان آنرا تغيير داده و Opacity را كاهش داد. تصوير نهايي به شكل زير خواهد بود:

تغییر رنگ دود

ارسال دیدگاه