0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

متلاشي كردن چهره با فتوشاپ

مقدمه

ایجاد تصاویر خلاق با استفاده از فتوشاپ نیازمند صرف وقت و همچنین مهارت می باشد. برای این منظور لازم است به نرم افزار فتوشاپ مسلط باشید تا بدانید از کدام ابزار و به چه منظور برای ایجاد و یا خلق یک اثر هنری استفاده کنید. در این آموزش با استفاده از تکنینک های موجود در فتوشاپ به متلاشی کردن چهره با فتوشاپ می پردازیم. 

برش تصویر 

تصوير چهره را باز كنيد و نام آنرا Stock image قرار دهيد. قسمت صورت را انتخاب كرده ( با ابزار Lasso ) و آنرا در لايه جديد به نام Head Cutout كپي كنيد.از لايه Head cutout يك كپي با فرمان Duplicate‌ ايجاد كنيد و نام آنرا Stretch قرار دهيد و مكان آنرا پايين لايه Head cutout قرار دهيد. لايه­هاي Background و Stock image را مخفي كنيد. نتيجه تا كنون به شكل زير است:

تصویر چهره

قطعه قطعه کردن چهره

در لايه Stretch قرار گرفته و فرمان Free Transform را اجرا نماييد. تصوير را به اندازه­اي كه مي­خواهيد قطعات در هوا پخش شوند بكشيد. Opacity اين لايه را كاهش دهيد.در لايه Head Cutout قرار گرفته و با ابزار Lasso قطعاتي را از گوشه سر انتخاب كرده و آنرا با نگه داشتن كليد Ctrl  به سمت چپ بكشيد. اين كار را به تعداد قطعات دلخواه تكرار كنيد. همانند شكل زير:

چشمها و لبها را به قطعات تبديل نكنيد. يعني اين كار را تا بخش چپ صورت انجام دهيد. لايه جديدي ايجاد كنيد و با ابزار Brush ناحيه را مشخص كنيد. همانند شكل زير :

متلاشی کردن چهره

و نام آنرا Face Guide قرار دهيد. ابزار Pen را انتخاب كرده و ناحيه سمت راست صورت را انتخاب كنيد. يعني قسمت مو را در انتخاب قرار ندهيد. سپس روي مسير كليك راست كرده و آنرا به حالت انتخاب درآوريد. روي لايه ماسك ايجاد كرده و با ابزار Brush ناحيه انتخابي را با رنگ مشكي رنگ آميزي كنيد تا در تصوير ديده نشود.

روي لايه Crop با نگه داشتن كليد Ctrl كليك كنيد. سپس لايه­اي ايجاد كنيد. نام آنرا Back Drop قرار دهيد و آنرا با رنگ مشكي پر كنيد. سپس آنرا بالاي لايه Stock image قرار دهيد. دليل انجام اين كار اين است كه تكه­هاي پراكنده بهتر ديده شوند. همانند تصوير زير:

برش تصویر

اعمال بافت به تصویر

يك لايه با نام Texture بالاي لايه Stretch ايجاد كرده و تصوير بافت دلخواه را در آن لايه كپي كنيد. Blending Mode را روي Color Burn قرار دهيد. با فرمان Free Transform اندازه و مكان آنرا تغيير دهيد. روي لايه ماسك قرار داده و با ابزار Brush از نوع نرم و با رنگ مشكي روي ناحيه­اي نمي­خواهيم داراي بافت باشد، بكشيد( مثلاً قسمتهاي چشم و لب ) تصوير همانند شكل زير است:

تصویر با بافت

با نگه داشتن كليد Alt فرمان Adjustment‌ را از نوع Brightness‌ انتخاب كنيد.Clipping Mask را علامتدار كنيد. روشنايي را افزايش دهيد.

اعمال فیلتر

ناحيه گونه از سمت راست صورت را انتخاب كرده و فرمان Feather را از منوي Select اجرا نماييد. اندازه ۲۰ را وارد كرده و OK‌ را كليك كنيد. فيلتر Shear را از زير مجموعه Distort اجرا نماييد و كمي به سمت راست منحني ايجاد نماييد. اينكار باعث مي­شود بافت كمي اعوجاج پيدا كند. توجه كنيد موقع اجراي اين فرمانهاي حتماً بافت را انتخاب كرده باشيد.

اكنون مي­خواهيم روي قطعات يك بافت ديگر قرار دهيم. بافت را در فتوشاپ باز كرده و آنرا انتخاب نماييد و در لايه جديد در فايل اصلي كپي نماييد. Blending Mode اين لايه را روي Overlay قرار دهيد. روي لايه ماسك قرار دهيد و ناحيه­اي را كه نمي­خواهيد اين بافت روي آن باشد را با ابزار Brush به رنگ مشكي پر كنيد. روي لايه Adjustment از نوع Brightness‌ قرار دهيد و روشنايي را افزايش دهيد. تصوير همانند شكل زير خواهد بود:

تصویر چهره متلاشی شده

لايه ديگري به نام Bottom Shadow ايجاد نماييد و با ابزار Gradient به رنگ مشكي و از نوع Transparent يك سايه از پايين به بالا بكشيد. همانند تصوير فوق.

ترکیب لایه ها

لايه ديگري به نام Brown Blend  ايجاد نماييد و آنرا با رنگ قهوه­اي روشن پر كنيد. Opacity را ۷۵ % و Blending Mode را روي Color تنظيم كنيد. لايه ديگري به نام Blue Blend ايجاد نموده و از آن لايه كپي ايجاد نماييد. Opacity را كم كرده و Blending را روي Color Overlay قرار دهيد.

ارسال دیدگاه