0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

طراحی متن شكسته شده با فتوشاپ

مقدمه 

برای جلب توجه کاربران معمولا جلوه های زیبایی بر روی متن اعمال می کنند. با توجه به موضوعی که می خواهید برای آن متن طراحی کنید باید جلوه مناسبی را انتخاب کنید. در این آموزش هدف ما طراحی متن شکسته شده با فتوشاپ است. 

نمونه­اي از تصويري كه در آن از اين نوع متن استفاده شده است تصوير زير مي­باشد:

نمونه طراحی متن شکسته شده

ابتدا يك فايل جديد با مشخصات زير ايجاد كنيد:

پنجره New

زمينه را با رنگ مشكي پر كنيد. با ابزار Type متن مورد نظر خود را تايپ كنيد. فونت را Times New Roman‌ انتخاب كنيد. اندازه آنرا به اندازه دلخواه بزرگ كنيد. پالت كاراكتر را فعال كنيد. فاصله بين حروف را كاهش دهيد زيرا اندازه متن بزرگ مي­باشد. بر روي لايه فرمان Layer Style‌ را را اجرا كنيد. فرمان Blending Options را انتخاب كنيد. گزينه Drop Shadow‌ را علامتدار نماييد. مقاديري همانند شكل را اعمال كنيد:

 

پالت Style

اكنون گزينه Bevel and Emboss‌ را انتخاب نماييد و تغييرات را همانند شكل زير اعمال كنيد:

پنجره Bevel and Emboss

حال گزينه Contour‌ را علامتدار كنيد. عدد مربوط به Range‌ را روي ۸۰ تنظيم كنيد. اكنون گزينه Satin‌ را انتخاب كنيد و تنظيماتي همانند شكل زير اعمال كنيد:

Contour

 

گزينه Color Overlay‌ را انتخاب كرده و رنگ دلخواه خود را انتخاب كنيد. ميزان Opacity‌ را به دلخواه تغيير دهيد. تغييرات تا كنون به شكل زير مي­باشد:

تغییرات متن

علامت چشم مربوط به لايه Background‌ را برداريد. در حاليكه در لايه متن قرار داريد فرمان Select All‌ را اجرا كنيد. از منوي Edit‌ فرمان Copy Merged‌ را انتخاب كنيد. از منوي Edit‌ فرمان Paste‌ را اجرا كنيد. لايه ديگري كه به صورت Rasterize شده است ايجاد مي­شود. اكنون علامت چشم مربوط به لايه متن اصلي را برداريد. روي لايه متن كپي شده كليك كنيد. ابزار Pen‌ را انتخاب كنيد. مسيري همانند شكل زير رسم كنيد:

رسم مسیر

روي مسير كليك راست كرده و گزينه Make Selection را انتخاب كنيد. ميزان Feather را صفر انتخاب كرده و OK را كليك كنيد. از منوي Edit فرمان Cut را اجرا كنيد. از Edit فرمان Paste را اجرا كنيد. مكان آنرا تنظيم كنيد. بار ديگر مسيري رسم كرده و آن را به انتخاب تبديل كنيد و فرمانهاي Cut و Paste را اجرا كنيد. توجه كنيد كه در لايه كپي شده از متن بايد باشيد. مكان آنرا تنظيم كنيد. تصوير همانند شكل زير خواهد بود:

متن شکسته شده

مي­توانيد از ابزار Polygonal Lasso استفاده كنيد و قسمتي از متن را انتخاب و با ابزار Move آنرا جابجا نماييد. همانند شكل زير كه بخشي از حرف T برش يافته است:

متن شکسته شده

 

اين كار را براي هر قسمت مي­توانيد انجام دهيد. اين تغييراتي را روي تمام قسمتهاي لايه حاوي متن انجام دهيد تا تصويري همانند شكل زير حاصل شود:

متن شکسته شده

بالاي لايه متن اصلي يك لايه جديد به نام Radial Blur ايجاد كنيد. با ابزار Lasso‌ ناحيه­اي همانند شكل زير انتخاب كنيد:

متن شکسته شده

فرمان Feather را اجرا كنيد. عدد ۴۰ را وارد كنيد. فيلتر Clouds‌ را از زير منوي Render‌ و از منوي Filter اجرا كنيد. سپس فيلتر Unsharp Mask را از زير منوي Sharpen اجرا كنيد و اعداد زير را براي اين فيلتر انتخاب كنيد:

فیلتر Cloud

فرمان Deselect‌ را اجرا كنيد. دور كل متن با ابزار انتخاب مستطيلي ناحيه­اي انتخاب كنيد. فرمان Radial Blur را از زير منوي Blur و منوي Filter‌ اجرا كنيد. تنظيماتي همانند تصوير زير اجرا كنيد:

فیلتر Radial Blur

لايه­هاي متن كه به صورت Raster هستند و در سه لايه قرار دارند را انتخاب كنيد و به هم متصل كنيد. در فتوشاپ Cs2 و Cs3 با نگه داشتن Shift مي­توان چند لايه را با هم انتخاب كرد. هنگام انتخاب كليد Ctrl را نگه داريد تا فقط متن انتخاب شود. فرمان Copy Merged‌ را اجرا كنيد. لايه جديدي بالاي لايه Radial Blur ايجاد كرده و از منوي Edit فرمان Fill‌ را اجرا كنيد. گزينه Color را انتخاب كرده و رنگ خاكستري با عدد cccccc را انتخاب كنيد. Ok‌ را كليك كنيد. فرمان Deselect‌ را اجرا كنيد. تصوير همانند شكل زير است. البته لايه­هاي مربوط به متنهاي شكسته شده مخفي شده­اند:

جلوه نور روی متن

دور شكل فوق ناحيه­اي به شكل مستطيل انتخاب كنيد. فيلتر Radial Blur را اجرا كنيد. تصوير همانند شكل زير تغيير مي­يابد:

جلوه نور روی متن

با ابزار Eraser‌ با لبه­هاي نرم ناحيه­هاي اطراف متن را كمي پاك كنيد. لايه­هاي متن را از حالت مخفي خارج كنيد.لايه بالاي لايه Radial Blur كه حاوي متن خاكستري محو شده است را انتخاب كرده و از منوي Layer فرمان Merge Down را اجرا كنيد تا با لايه پائيني ادغام گردند. در حاليكه لايه به صورت انتخاب شده است كليد Alt را نگه داشته و فرمان Adjustment را از پالت Layers اجرا كنيد. گزينه Hue/Saturation‌ را انتخاب كنيد. گزينه Clipping Mask را علامت دار كنيد. گزينه Colorize را انتخاب كنيد. رنگ دلخواه خود را انتخاب كنيد. Ok‌ را كليك كنيد. اكنون از منوي Layer گزينه Layer Style و سپس Gradient Overlay را انتخاب كنيد. در قسمت Blend Option گزينه Overlay‌ را انتخاب كنيد. ساير قسمتهاي را به دلخواه تغيير دهيد. تغييرات تا كنون به شكل زير مي­باشد:

متن شکسته شده رنگی

لايه­هاي حاوي متن شكسته شده را با نگه داشتن كليد Ctrl و Shift انتخاب كنيد. گزينه Fill‌ را از منوي Edit اجرا كنيد. رنگ مشكي را انتخاب كنيد. Ok را كليك كنيد. تاكنون تغييراتي را بر روي متن مشاهده نمي­كنيد. از منوي Layer  فرمان Layer Style و سپس Stroke‌ را انتخاب كنيد. رنگ مشكي را انتخاب و اندازه آنرا تغيير دهيد. Opsition را Outside‌ انتخاب كنيد. Ok را كليك كنيد. متن ديگري زير متن اصلي تايپ كنيد. ترازبندي آنرا به درستي تغيير دهيد. بر روي آن Stroke با رنگ مشكي اعمال كنيد. نتيجه نهايي تصويري همانند شكل زير است:

متن شکسته نهایی

دیدگاه کاربران
ارسال دیدگاه