0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

طراحي پوست رویایی در فتوشاپ

مقدمه 

خیلی از کاربران نرم افزار فتوشاپ را به عنوان نرم افزاری می شناسند که با استفاده از آن عملیات رتوش رو می توان بر روی تصاویر انجام داد. البته رتوش تصاویر یکی از امکانات این نرم افزار قدرتمند است. طراحی پوست رویایی در فتوشاپ عنوانی است که برای این آموزش انتخاب کرده ایم تا به شما یاد بدهیم چگونه می توان پوست را به شکلی متفاوت در فتوشاپ ویرایش کرد. 

تصاويري كه در اين درس استفاده شده است در تصوير زير مشاهده مي­كنيد:

تصاویر پروژه

اعمال بافت

تصوير Eyes را در فتوشاپ باز كنيد. نام لايه را Eyes قرار دهيد. تصوير Texture ( بافت ) با نام ۲۰۸۴۶۳ را باز كرده و آنرا بر روي فايل اصلي بكشيد. نام لايه را Face Texture قرار دهيد. هنگام استفاده از بافت به ميزان تيرگي و روشنايي بافت و چهره توجه كنيد تا تركيب تصاوير طبيعي به نظر برسد. تصوير بافت را در مكان مناسب روي صورت قرار دهيد. با ابزار انتخاب مستطيلي ناحيه چشم را به شكل زير انتخاب نماييد:

اعمال بافت به چهره

كليد Delete را از صفحه كليد بزنيد تا قسمت انتخابي حف شود. سپس ناحيه سمت راست را انتخاب كرده و با نگه داشتن كليدهاي Ctrl و Shift و كشيدن ناحيه انتخابي يك كپي ايجاد كنيد. فرمان Flip Horizontal را اجرا نماييد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

تنظیم بافت روی چهره

براي ناحيه پيشاني، قسمتي از تصوير را به شكل زير انتخاب كنيد:

بافت بر روی چهره

فرمان Copy و Paste را اجرا كنيد. فرمان Free transform‌ را اجرا كرده و آنرا روي ناحيه پيشاني قرار دهيد. بار ديگر ناحيه را انتخاب و با نگه داشتن Alt و Ctrl و Shift يك كپي از آن ايجاد كنيد. فرمان Flip Horizontal را روي آن اجرا نماييد. دو تصوير را در كنار يكديگر قرار دهيد. سپس با ابزار Eraser ناحيه پاييني مربوط به بافت ناحيه پيشاني را پاك كنيد تا خط جدا كننده بين آنها ديده نشود. تصوير به شكل زير خواهد بود:

بافت

ادغام و ترکیب لایه ها

دو لايه Layer1 و Face Texture‌ را با هم ادغام كنيد. Blending Mode را روي Luminosity قرار دهيد. Opacity را روي ۲۵% قرار دهيد. روي لايه بافت ماسك قرار داده و با ابزار Brush به رنگ مشكي و با Hardness به اندازه ۰ بافت دور تا دور صورت و مو و درون چشم را پاك كنيد. اكنون تصوير به شكل زير تغيير يافته است:

ترکیب بافت با چهره

در حاليكه لايه Face Texture انتخاب شده است روي فرمان Adjustment از پالت Layers كليك كنيد و گزينه Channel Mixer‌ را انتخاب نماييد. شما مي­توانيد رنگ تركيبي دلخواه خود را ايجاد كنيد و مي­­توانيد كانالهاي از پيش تعريف شده در قسمت Preset‌ استفاده نماييد. حتي مي­توان كانال ساخته شده را Load كرد. در فتوشاپ Cs و Cs2‌ دكمه Load Preset در پنجره Channel Mixer قرار دارد اما در فتوشاپ Cs3 بايد علامت نشان داده شده در شكل زير را باز كرد:

پنجره کانال

در پوشه تمرينات موجود در CD مراجعه كرده و پوشه Dream Skin را باز كنيد. فايل ChannelMix را باز كنيد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

تغییر رنگ چهره

اكنون رنگ روي ناحيه چشم را بايد پاك كنيم. ماسك لايه Channel را انتخاب كرده و با ابزار Brush به رنگ مشكي ناحيه دروني چشم را پاك كنيد. براي بهتر نتيجه گرفتن ابتدا يكي از چشمها را Zoom  كنيد و سپس چشم ديگر را Zoom  كرده و ناحيه عنبيه چشم را پاك كنيد. تصوير به شكل زير تغيير يافته است:

حذف رنگ چشم

اضافه کرن تصویر نقش حنا

اكنون فايل Henna را در فتوشاپ باز كرده و آنرا روي فايل اصلي بكشيد. ابزار Magic Wand ناحيه سفيد را انتخاب كرده و Delete كنيد. حال هر كدام از قسمتهاي تصوير Henna را با ابزار Lasso جدا كرده و با فرمان Cut و Paste آنرا در لايه­هاي مجزا قرار دهيد. هر كدام از لايه­ها را به Smart Object تبديل كنيد. اينكار باعث مي­شود هنگام تغيير اندازه كيفيت تصوير تغيير نكند. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

تصویر نقش حنا

با ابزار Free Transform اندازه آنرا تغيير داده و مكان آنرا نيز تغيير دهيد. اين ۴ لايه را انتخاب كرده و آنها را با هم ادغام كنيد. يك كپي از آن ايجاد كرده و فرمان Flip Horizontal را روي آن اجرا كنيد. تصوير را روبروي هم قرار دهيد. تصوير تغيير يافته به شكل زير خواهد بود:

کپی و قرینه نقش حنا

سپس دو لايه Henna را نيز با هم ادغام كنيد. فرمان Select All را اجرا نماييد و فرمان Copy را اجرا كنيد. پالت Channel را باز كرده و فرمان New Channel را اجرا كنيد. از منوي Edit فرمان Paste را اجرا نماييد. حال از منوي Edit فرمان Fill‌ را اجرا نماييد. گزينه White را انتخاب كرده و Ok را كليك نماييد. فرمان Deselect را اجرا كنيد تا ناحيه انتخابي از انتخاب خارج شود. از كانال Alpha1 يك كپي ايجاد نماييد. فيلتر زير را روي آن اجرا نماييد:

Filter–>Blur–>Gaussian Blur

عدد ۴٫۵ را وارد كرده و Ok را كليك كنيد. فرمان زير را اجرا كنيد:

Image–>Adjustment–>Levels

تغييراتي همانند شكل زير بر روي Channel اجرا نماييد:

برجسته کردن نقش حنا

اين تغييرات باعث مي­شود كه خطوط ضخيمتر به نظر برسند. از كانال Alpha1 Copy نيز يك كپي ايجاد نماييد. فيلتر Gaussian Blur با شعاع ۸٫۵ را روي اين لايه نيز تكرار كنيد. كليد Ctrl را نگه داشته و روي لايه Alpha1 Copy كليك كنيد تا ناحيه به صورت انتخاب درآيد. درحاليكه روي لايه Alpha1 Copy2 قرار داريم فرمان Fill‌ را از منوي Edit اجرا نماييد. گزينه Black را انتخاب كنيد. فرمان Deselect را اجرا نماييد. اكنون به نظر مي­رسد كه تصوير داراي بعد مي­باشد. كانال RGB را انتخاب كرده و به پالت Layers‌ برگرديد. يك لايه جديد به رنگ خاكستري ايجاد كنيد. فيلتر زير را اجرا نماييد:

Filter–>Render–>Lighting Effect

گزينه Omni  را از قسمت Light Type  انتخاب كرده و قسمت Intensity‌ را به ۳۶ افزايش دهيد. فلش Texture Channel را باز كرده و گزينه Alph1 Copy 2 را انتخاب كنيد. همانند شكل زير:

پانل نورپردازی

حال براي اينكه رنگ نور را تغيير دهيم بر روي علامت مربع روبروي كادر Intensity كليك كنيد. رنگ متمايل به نارنجي را انتخاب كنيد. (گزينه Only For Web ) را علامتدار نماييد. تغييرات را همانند شكل زير بر روي لايه انجام دهيد:

تغییر رنگ نور

مركزيت نور را به سمت چپ قرار دهيد تا سمت چپ تصوير روشن­تر از سمت راست باشد. Ok‌ را كليك كنيد. اگر تغييرات آنگونه كه مد نظر شماست نمي­باشد فرمان Undo را اجرا كرده و بار ديگر با تغييرات ديگر فيلتر را اجرا نماييد. تغييرات به شكل زير تغيير خواهد كرد:

تغییر مرکز نور

اكنون بايد رنگ پس زمينه را برداريم. به پالت Channel باز گشته و با نگه داشتن كليد Ctrl روي لايه Alpha1 Copy كليك كنيد تا ناحيه­اي به شكل انتخاب از تصوير Henna ديده شود. حال لايه RGB را انتخاب و به پالت Layers باز گرديد. فرمان Inverse‌ را اجرا كنيد تا ناحيه زمينه انتخاب گردد. كليد Delete را از صفحه كليد بزنيد تا زمينه حذف شود. ناحيه را با Deselect از انتخاب خارج نماييد و مكان آنرا تغيير دهيد. گزينه Effect را بر روي لايه اجرا كنيد و گزينه Drop Shadow را انتخاب نماييد. تغييراتي همانند شكل زير بر روي لايه اعمال كنيد:

 

لايه جديدي ايجاد كنيد. رنگ خاكستري با شماره ۳۳۳۳۳۳ را انتخاب نماييد. ابزار Brush را انتخاب نماييد. تصوير را Zoom كنيد. بر روي نقش حنا رنگ­آميزي كنيد. نام لايه را Skin Rust قرار داده و Blending Mode را از نوع Overlay انتخاب كنيد. جلوه سایهOpacity را كاهش دهيد.

اعمال بافت

فايل Texture به شكل زير را در فتوشاپ باز كنيد:

تصویر بافت

آنرا روي فايل اصلي بكشيد.Blending Mode را روي Hard Light قرار دهيد. Opacity را كاهش دهيد. مكان بافت را روي نقش حنا قرار دهيد. لايه­اي كه نقش حنا به رنگ طلايي در آن قرار دارد و نام آن Layer3 مي­باشد را انتخاب كرده و نام آنرا به Henna Bevel تغيير نام دهيد. كليد Ctrl را نگه داشته و روي لايه كليك كنيد. فرمان Inverse را از منوي Select اجرا كنيد. به لايه بافت بازگشته و كليد Delete را فشار دهيد تا فقط ناحيه درون تصوير نقش حنا داراي بافت باشد و ساير قسمتها پاك شود. تصوير به شكل زير تغيير يافته است:

اعمال بافت

براي اينكه برجستگي ناحيه بيني بهتر ديده شود ابزار Brush‌ را انتخاب كرده و با رنگ سفيد و با ميزان Hardness با مقدار ۰ قسمت بالاي بيني را كليك كرده و در حاليكه كليد Shift را نگه داشته­ايد روي ناحيه پايين بيني كليك كنيد تا خط عمودي رسم شود. Blending را روي Soft Light قرار داده و ميزان Opacity را كاهش دهيد. حتي بهتر است ماسك لايه روي صورت ( Face Texture ) را انتخاب كرده و ناحيه پايين بيني را پاك كنيد. يك لايه ديگر بالاي تمامي لايه­ها ايجاد كنيد و با ابزار Brush به رنگ مشكي ناحيه سمت راست بيني را سايه­دار كنيد. Blending را روي Soft Light قرار داده و ميزان Opacity را كاهش دهيد. فيلتر Gaussian Blur را با شعاع ۴۵ وارد كنيد. تصوير نهايي به شكل زير خواهد بود:

 

ارسال دیدگاه