0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

معجزه رتوش

[ux_banner height=”100%” height__sm=”500px” bg=”2482″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(74, 96, 104, 0.6)” bg_pos=”17% 3%”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″]

دوره رتوش تخصصی

[/text_box]
[text_box position_x=”50″ position_y=”100″]

عکسهای خود را با چند کلیک زیباتر کنید

[/text_box]

[/ux_banner]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

[twenty20 img1=”2473″ img2=”2474″ before=”قبل” after=”بعد”]

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”420px” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”53″ width__sm=”77″ width__md=”61″ position_x=”50″ position_y=”50″]

سرفصلهای دوره رتوش

[divider margin=”1.6em”]

مروری بر ابزارهای رتوش

حذف اجزای ناخواسته از تصویر

ایجاد تصویر خلاقانه

رتوش پوست

حذف نور از صورت

تغییر روشنایی و تیرگی تصویر

کاستن چروک پوست

رتوش چشم

ویرایش لب

آرایش چهره

رفع زردی دندان

ایجاد برجستگی در صورت و بدن

ویرایش مو

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]


[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”420px” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box text_color=”dark” width=”57″ width__sm=”82″ width__md=”65″ position_x=”50″ position_y=”50″]

حذف چروک پوست

[divider margin=”1.6em”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col] [col span=”8″ span__sm=”12″]

[twenty20 img1=”2485″ img2=”2486″ before=”قبل” after=”بعد”]

[/col]


[col span=”8″ span__sm=”12″]

[twenty20 img1=”2488″ img2=”2489″ before=”قبل” after=”بعد”]

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”54″ position_x=”50″ position_y=”50″]

چشمها را درخشان کنید

[divider margin=”1.6em”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]


[ux_banner height=”500px” height__sm=”400px” bg_color=”rgba(74, 96, 104, 0.6)”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[gap height=”25px”]

هم اکنون اقدام کنید

فردا دیر است…

[/text_box]

[/ux_banner]

ارسال دیدگاه