0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

ارتباط بین جدول ها

ارتباط بین جدول ها

پس از ایجاد جدول ها در اکسس برای ایجاد ارتباط بین آنها، ابتدا باید فیلد مشترک را پیدا کرد. سپس نوع داده فیلد مشترک در جدول را مقایسه کرد. چنانچه نوع داده متناقض باشد آنگاه هنگام ارتباط اکسس به شما پیغام خطا می دهد. برای ایجاد ارتباط ابتدا همه جدول ها را ببندید. سپس از ریبون Database Tools گزینه Relationships را انتخاب کنید.

ارتباط بین جدول ها

در پنجره Show Table بر روی هر جدول دوبار کلیک کنید تا به پنجره ارتباط منتقل شود.

انتخاب جدول برای ارتباط

می توانید اولین جدول را انتخاب کرده و کلید Shift را نگه داشته و بر روی آخرین جدول کلیک کنید تا همه جدول ها انتخاب شوند. سپس بر روی دکمه Add موجود در این پنجره کلیک کنید تا به محیط ارتباط اضافه شوند. فیلد مشترک بین دو جدول را از یک جدول کشیده و بر روی فیلد مشترک در جدول رابط رها کنید. پنجره ای مشابه تصویر زیر ظاهر می شود.

ارتباط بین جداول با فیلد مشترک

بر روی دکمه Create کلیک کنید تا ارتباط برقرار شود. به روش مشابه ارتباط بین سایر جدول ها را مشابه تصویر زیر ایجاد کنید.

ارتباط بین جدولها

قانون جامعیت

اکنون پنجره Relationships را با کلیک راست بر روی زبانه آن و انتخاب Close ببندید. برای اینکه بدانیم آیا یکپارچگی در جدول حفظ می شود یا خیر جدول tblMark را باز کرده و یک شماره برای دانش آموز، یک شماره برای کد پرسنلی و یک شماره برای درس و در نهایت یک نمره وارد کنید.

ورود رکورد

اکسس بدون اینکه بررسی کند چنین داده ای معتبر نیست، داده را از ما می پذیرد در صورتیکه چنین دانش آموزی با این کد دانش آموزی و چنین معلمی با این کد پرسنلی و چنین درسی با این کد درس وجود ندارد. در هنگام ایجاد ارتباط بین دو جدول گزینه ای به نام Enforce Referential Integrity وجود دارد که مسئولیت این امر را بر عهده می گیرد. جدول tblMark را ببندید و بار دیگر پنجره ارتباط (Relationship) را باز کنید. بر روی خط ارتباطی بین دو جدول دوبار کلیک کنید و در پنجره باز شده Enforce Referential Integrity را علامتدار کرده و بر روی OK کلیک کنید. ممکن است هنگام ارتباط با پیغامی مشابه تصویر زیر برخورد کنید.

علامتدار کردن قانون جامعیت

 

خطا به دلیل نقض جامعیت

علت این این خطا این است که در جدول tblMark داده های نامعتبر وجود دارد. بنابراین باید ابتدا وارد جدول tblMark شده و رکورد نامعتبر را حذف کرد. همانند تصویر زیر رکورد نامعتبر را حذف کنید.

حذف رکورد

جدول را بسته و وارد پنجره Relationships شوید. بار دیگر بر روی ارتباط دوبار کلیک کرده و گزینه Enforce Referential Integrity را علامتدار کنید. این کار را برای سایر ارتباط ها تکرار کنید. پس از علامتدار کردن مشاهده می کنید که علامت ۱ به چند که نشان دهنده نوع ارتباط است بر روی خطوط ارتباطی ظاهر می شود.
ارتباط بین جدول ها

اکنون اگر داده نامعتبر در جدول tblMark وارد شود اکسس پیغام خطا مشابه تصویر زیر صادر می کند.
خطای قانون جامعیت

بررسی ارتباط

گاهی اوقات ارتباط بین دو جدول به این دلیل برقرار نمی شود که نوع داده فیلد مشترک یکسان نیست. بنابراین باید جدول های والد را که در آن کلید اصلی تعریف شده است، باز کرده و نوع داده و همچنین Format آن را در جایی ثبت و در جدول فرزند کلید خارجی را مطابقت داد.

وارد کردن رکورد معتبر

اکنون برای اینکه بدانیم آیا داده ها به درستی وارد می شوند، در جدول والد (جدولی که در آن کلید اصلی تعریف شده است) اطلاعات معتبر وارد کنید. برای مثال همانند تصویر زیر رکوردها را وارد کنید.
جدول دانش آموزان

 

جدول معلمان

 

جدول دروس

اکنون که داده های معتبر در جدول های اصلی وارد شده است، می تواند در جدول رابط اطلاعات معتبر وارد کرد و اگر داده نامعتبر وارد شود اکسس پیغام خطا صادر می کند.
ورود داده معتبر

 

برای اینکه خیلی خوب روش ایجاد ارتباط بین جدول ها در اکسس یاد بگیرید حتما فیلم آموزشی زیر را تماشا کنید.

فیلم آموزشی ایجاد ارتباط بین جدول ها در اکسس

 

ارسال دیدگاه