0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

ایجاد کوئری به روش Design

ایجاد کوئری به روش Design

جلسه قبل  ایجاد کوئری به روش ویزارد را توضیح دادیم. در این جلسه با روش Query Design قصد ایجاد کوئری را داریم. از ریبون Create بر روی Query Design کلیک کنید.

انتخاب ریبون create

پنجره Show Tables ظاهر می شود. جدول هایی که قرار است در ایجاد کوئری از آن استفاده شود را انتخاب و بر روی دکمه Add کلیک کنید. از آنجائیکه قصد دارم از همه جدول ها استفاده کنم، اولین جدول را با کلیک انتخاب کرده و سپس کلید Shift را نگه داشته و سپس بر روی آخرین جدول کلیک می کنیم. پس از انتخاب همه جدول ها بر روی دکمه Add کلیک می کنیم. سپس با فشردن Close این پنجره را می بندیم.

انتخاب جدول برای کوئری

اضافه کردن فیلد به کوئری

پس از ایجاد کوئری، برای اضافه کردن فیلد به کوئری روش های مختلفی وجود دارد. یک روش دوبار کلیک بر روی نام فیلد است. روش دیگر کشیدن فیلد و رها کردن آن بر روی ستون های بخش پایینی کوئری است. همانند تصویر زیر فیلدهایی که قصد دارید در نتیجه کوئری مشاهده شوند را اضافه کنید.

انتخاب فیلدهای مورد نظر

با کلیک بر روی دکمه Run از ریبون Design می توانید نتیجه کوئری با به صورت زیر مشاهده کنید.

نتیجه اجرای کوئری

کوئری پارامتردار

در جلسه قبل با نحوه ایجاد شرط در کوئری آشنا شدید. مثلا برای نمایش نمرات درس ریاضی باید در بخش Criteria اسم درس را وارد کنید. اما این روش برای پروژه های تجاری کارآمد نمی باشد و کاربر باید بتواند نام درس را به صورت پویا وارد کرده و بر اساس مقدار وارد شده توسط کاربر، خروجی ایجاد شود. از طرفی ایجاد کوئری به تعداد درسهای موجود عملا غیر ممکن و ناکارآمد است. بنابراین بحث کوئری های پارامتردار مطرح می شود. برای ایجاد کوئری هایی از این نوع، ابتدا وارد نمای Design از کوئری شوید. در بخش Criteria می توانید شرط مورد نظر خود را برای کوئری وارد کنید. می توان کوئری را به صورت کوئری پارامتردار تعریف کنید. مثلا فرض کنید با اجرای کوئری ابتدا از کاربر نام درس را دریافت کند و سپس بر اساس مقداری که کاربر وارد می کند، خروجی ایجاد نماید. برای این منظور در قسمت Criteria از فیلد نام درس (Cname)، پیغام را درون علامت [ ] قرار دهید.

وارد کردن شرط در criteria

اکنون با اجرا کردن کوئری ابتدا نام درس از کاربر درخواست می شود. مثلا در پاسخ، ریاضی را وارد کنید تا نمرات درس ریاضی دانش آموزان در خروجی کوئری نشان داده شود.

پیغام کوئری پارامتردار

خروجی کوئری پس از وارد کردن درس ریاضی به صورت زیر خواهد بود.

نتیجه کوئری

می توان تنظیم کرد که نام درس در نتیجه کوئری دیده نشود. بنابراین در نمای Design از کوئری گزینه Show مربوط به نام درس را بردارید.

تغییر در کوئری

کوئری را اجرا و نام درس را وارد کنید. در خروجی نام درس را مشاهده نمی کنید.

نتیجه تغییرات کوئری

می توانید کوئری های مختلفی بر اساس مواردی که توضیح داده شد ایجاد کنید.

 

فیلم آموزشی کوئری پارامتردار

برای اینکه خیلی خوب نحوه ایجاد کوئری پارامتردار در اکسس را یاد بگیرید حتما فیلم آموزشی زیر را تماشا کنید.

 

ارسال دیدگاه