پودمان چهارم: پیاده سازی پایگاه داده در وب

14,000 تومان

تعداد محصول فروخته شده: 20

استفاده از پایگاه داده برای ذخیره و بازیابی داده ها و اعمال تغییرات روی آنها، به خصوص در دنیای وب دارای اهمیت است. در بازار کسب وکار به روز رسانی داده ها در وب مهم است و موجب جلب مشتری می شود. با استفاده از ایجاد پایگاه داده و به وسیله اینترنت از هر مکان به آن دسترسی داریم و داده موردنظر را می توان بازیابی کرد. یک پایگاه داده تحت وب منبع بزرگی از اطلاعات، با قالبی سازماندهی شده است که به سادگی به وسیله زبانهایی مانند PHP قابل دسترسی است. پایگاه داده مبتنی برMySQL دارای خصوصیاتی است که انتظارات کاربران در استفاده از دنیای وب را برآورده میکند و متناسب با سیستم عامل، زبان کدنویسی و کاربری سیستمهای متنوع از گونه مناسب آن استفاده میشود. در این آموزش ابزارهای مورد نیاز ایجاد و توسعه پایگاه داده تحت وب در MySQLرا فراخواهید گرفت.