پودمان دوم: طراحی صفحات وب ایستا

12,000 تومان

تعداد محصول فروخته شده: 29

صفحات وب، شامل انواع داده هاي متنی، گرافیکی و چندرسانه ای هستند که در دنیای وب به اشتراک گذاشته می شوند. اگر بخواهید اطلاعاتی را برای افراد به نمایش بگذارید و این اطلاعات به ندرت نیاز به تغییر داشته باشد، یک صفحه وب ایستا
بسیار مناسب است. صفحات وب ایستا به بیان ساده صفحاتی هستند که براساس یک نیاز طراحی می شوند و نیاز به به روز رسانی مداوم ندارند. اینگونه صفحات مانند آگهی ها، تبلیغات، شرح فعالیت ها و یا معرفی محصولات شرکت یا سازمان میتواند استفاده شود. زبان نشانه گذاري 
html 5 برای طراحی صفحات وب ایستا ضمن پشتیبانی مؤلفه های چندرسانه ای، از سهولت استفاده برخوردار است. در این فصل ضمن ایجاد و توسعه صفحات وب ایستا، دستورالعمل های کارآمد ابزارهای نرم افزار Dreamweaver cc را فراخواهید گرفت.