ویدئوی آموزشی پاسخ پودمان ۵

15,000 تومان 5,000 تومان

در این ویدئوی آموزشی به منظور ایجاد آمادگی در هنرجویان برای شرکت در امتحان پودمان 5 کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده و کسب شایستگی، نمونه سوالات مربوط به واحد 9 و 10 از پودمان 5 به صورت تشریحی آموزش داده شده است.