پودمان چهارم: توسعۀ واسط کاربری

20,000 تومان

تعداد محصول فروخته شده: 20

با توسعه ساختارهای کنترلی در زبان برنامه نویسی و ایجاد واسط گرافیکی مناسب، میزان تعامل کاربران با برنامه کاربردی افزوده شده است و محیطهای طراحی شده در قالب استاندارد گرافیکی عرضه می شود. در واقع با راهنمایی کاربر در محیط نرم افزار تولید شده از بروز خطاهای احتمالی، جلوگیری می شود. کار با تجهیزات ورودی سخت افزاری نظیر صفحه کلید و ماوس، ممکن است محدودیت هایی را هنگام ورود داده به رایانه، ایجاد کند. در محیط برنامه نویسی #Cکلاسهای آماده و متنوعی برای کنترل عملکرد صفحه کلید و ماوس وجود دارد که سبب می شود واسط گرافیکی کاربر طوری توسعه یابد که میزان تعامل کاربر با نرم افزار تولید شده را تا حد زیادی افزایش دهد و از بروز خطا اجتناب شود. در این آموزش، معرفی و کاربرد کنترلهای پیشرفته مرتبط با واسط گرافیکی نظیر رویدادهای صفحه کلید و ماوس، کنترل زمان سنج، گروه بندی و کنترلهای انتخاب و رویدادها و مشخصه های آنها در محیط برنامه نویسیرا فراخواهید گرفت.