پودمان سوم: طراحی واسط گرافیکی

20,000 تومان 10,000 تومان

تعداد محصول فروخته شده: 24

در زندگی روزمره و محیط کسب و کار، با مسایل کوچک و بزرگ بسیاری روبرو می شویم که نیاز به راه حل دارند. آگاهی از روشها و تکنیک حل مسئله به ما در رویارویی و غلبه بر مسایل کمک میکند. حل یک مسئله بدون
بهره گیری از روش نظام مند حل مسئله، ممکن است سخت، پیچیده، زمانبر، غیرمنطقی و حتی گاهی بدون جواب به نظر برسد. همیشه با پیدا کردن راه حل یک مسئله، حل آن به پایان نم یرسد. در برخی مسائل بزرگ انجام دادن راه حل مسئله برای نیروی انسانی نیز به نظر سخت، طولانی و خسته کننده و مستعد اشتباه به نظر میرسد. اینجاست که میتوان از سرعت، دقت و خستگی ناپذیری رایانه بهره جست و با تبدیل کردن راه حل به دستورات قابل فهم برای رایانه، انجام راه حل را به رایانه سپرد تا با اطمینان بیشتر از کسب نتیجه مطمئن شد. در این آموزش هنرجو قادر خواهد بود تا با اتکا بر دانش و مهارت حل مسئله، کار با 
IDEویژوال استودیو و دستورات دریافت و نمایش مقادیر و تبدیل داده در بستر زبان برنامه نویسی سی شارپ، برنامه های ساده با خروجی های جذاب تولید کند.