پروژه تاکسی تلفنی در اکسس

20,000 تومان 10,000 تومان

در این آموزش با نحوه ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به محیط عملیاتی تاکسی تلفنی آموزش داده شده است. ابتدا محیط عملیاتی را تحلیل کرده و موجودیت های آن را تشخیص می دهیم. سپس نمودار ER مربوط به موجودیت ها را ترسیم میکنیم. در نهایت با استفاده از نرم افزار اکسس آن را پیاده سازی می کنیم. جدول ها را بر اساس موجودیتهایی که تشخیص داده ایم ایجاد و سپس ارتباط بین آنها را برقرار می کنیم. فرم ها را ایجاد و داده ها را در جدول وارد میکنیم. پرس و جوهای لازم را ایجاد و گزارش بر اساس نیاز کاری خود ایجاد کرده و در صورت لزوم ویرایش میکنیم.