سوالات پایانی پودمان پنجم

رایگان

تعداد محصول فروخته شده: 67

نمونه سوال واحد یادگیری 9 و 10 از پودمان پنجم کتاب توسعه برنامه سازی و بانک اطلاعاتی