سوالات پایانی پودمان چهارم

رایگان

تعداد محصول فروخته شده: 44

نمونه سوال پایانی واحد یادگیری 7 و 8 از کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده